Skip to main

Meldcode en Zorgmelding

Als jeugdprofessional word je geacht de meldcode in te zetten als er signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Echter is een gesprek voeren over huiselijk geweld of kindermishandeling geen gemakkelijke taak.

Leer om de meldcode te volgen, het gesprek hierover te voeren, te wegen wat er moet gebeuren en hoe dit zorgvuldig vast te leggen door middel van het opstellen van een veiligheidsplan.

Hoe hou je ouders betrokken bij het proces? En hoe zorg je voor een goede samenwerking met gezin en hulpverlening?

Informatie over de training

Je weet wat je moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe je de meldcode gebruikt, een veiligheidsplan kunt maken en goede dossiervorming maakt.  Je kunt een gesprek voeren met ouders en betrokken instanties en weet waar ieders verantwoordelijkheid ligt.

Daarnaast weet je wat de kind-check inhoudt en wanneer je die toe moet passen.

 

Je leert de vijf stappen van de meldcode en aan de hand van actuele en eigen casuïstiek leer je een risico inventarisatie te gebruiken met als doel een adequate veiligheidsinschatting te kunnen maken en deze uitkomsten te bespreken. Je kunt gebruik maken van de signalenkaart en hoe je krachtgericht kunt werken.

Aan bod komt ook de samenwerking met o.a. Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming; wat kan en mag je als  professional verwachten van deze samenwerking.

Duur 

1 dag, van 09.30 - 16.30 

Als voorbereiding neem je drie uur de tijd waarin je een opdracht maakt en een document leest. 

Volgende datum en locatie 

18 september 2024 - Zwolle

Trainingsmateriaal

Je ontvangt twee weken voor de training het leeswerk en de voorbereidende opdracht. 

Bewijs van deelname

Deelname aan de training levert bij 100% aanwezigheid 9.0 punten op voor het formeel leren traject van de bij SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals en jeugdzorgwerkers. Certificaat wordt door de opleider verstrekt.

Kosten

Ben je niet in dienst van YER, dan kost deze training inclusief lunch € 350,- (excl. Btw).

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden