Skip to main
Zo stimuleert YER duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid in recruitment

Om duurzame ontwikkeling mondiaal te stimuleren stelden de Verenigde Naties in 2015 een nieuwe duurzameontwikkelingsagenda voor 2030 op. De recruitmentactiviteiten van YER sluiten op diverse manieren aan op de doelstellingen – ofwel Sustainable Development Goals, SDGs- uit die agenda. Zo maakt YER een positieve impact op de behoeftes in een veranderende wereld, zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Onze Sustainable Development Goals

Binnen het brede spectrum aan duurzameontwikkelingsdoelen sluiten SDG’s gericht op sociale impact het meest aan bij de recruitmentactiviteiten van YER. De volgende vier SDG’s maken onderdeel uit van onze duurzameontwikkelingsstrategie:

 • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
 • SDG 8: Eerlijk werk en economische groei
 • SDG 10: Ongelijkheid verminderen
 • SDG 13: Klimaatactie 
4 Quality Education 1280X1280 01

Kwaliteitsonderwijs (S&G)

YER gelooft in een wereld waarin ambities maximaal tot uiting komen. Daarvoor ligt onze focus ligt op het aantrekken, trainen en inzetten van talent. Dit passen wij toe bij onze recruitmentactiviteiten, maar ook binnen onze organisatie.

Traineeships verbinden theorie en praktijk

In de krappe arbeidsmarkt van vandaag creëren we met onze traineeships nieuwe aanwas van jong talent. Daarnaast stomen we starters klaar voor de praktijk. Onze traineeships verkleinen de kloof tussen onderwijsprogramma’s en de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Tijdens de leer-werktrajecten doen trainees werkervaring op, terwijl ze zich tegelijk ontwikkelen tot een volwaardig professional. Zo ontdekken ze wat hun mogelijkheden zijn en vergroten ze hun kans op de juiste baan. Een traineeship omvat onder meer:

 • Leer-werkprogramma bij (inter)nationaal bekende opdrachtgevers
 • Persoonlijke aandacht vanuit YER voor ontwikkeling trainees
 • Begeleiding bij persoonlijke en werkuitdagingen door psychologisch opgeleide en NOBCO-gecertificeerde arbeidscoaches 
 • Intervisiesessies met medetrainees
 • Soft- en businessskillstrainingen en vakspecifieke opleidingen bij geaccrediteerde partners

Voor de invulling van de traineeships werken wij samen met gelijkgestemde partners. Zo volgen nieuwe technici bij Alliander een aanvullende cursus op de HAN/SEECE.

Een leven lang leren voor YER-medewerkers

Een leven lang leren stimuleren wij niet alleen bij onze kandidaten, maar ook bij onze eigen medewerkers. Tijdens hun carrière bij YER begeleiden wij ze persoonlijk en stimuleren hen zich te blijven ontwikkelen. Dit doen wij volgens de principes van freedom within a framework:

 • Formuleer je welke ontwikkeldoelen je hebt
 • Formuleer hoe je die doelen wil behalen
 • Kies een door YER aangeboden opleidingstraject, waarin je leert en traint op de manier die het best bij je past
 • Bespreek regelmatig je ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden met iemand die je begeleidt
8 Decent Work And Economic Growth 1280X1280 01

Eerlijk werk en economische groei

YER brengt carrièreambities in beweging door talenten, experts en organisaties met elkaar te verbinden. Naast dat we met onze traineeships jong talent helpen met een vliegende carrièrestart, bieden onze consultants internationale professionals kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Kansen bieden aan internationals

Onze consultants begeleiden internationals uit 73 landen, waaronder India, Turkije, Polen en Zuid-Afrika, die zo succesvol aan de slag gaan bij Nederlandse opdrachtgevers.

Persoonlijke support door YER Expatbureau

Vervolgens helpt ons YER Expatbureau ze hun weg te vinden in het nieuwe thuisland. Dit doen zij door persoonlijke service te bieden bij praktische zaken als de aanvraag van de vereiste IND-documenten, huisvesting, bank- en verzekeringszaken, maar ze adviseren bijvoorbeeld ook over scholen en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast biedt het team mentale steun door als sparringpartner te fungeren bij cultuurshocks en andere hobbels die een expat kan tegenkomen bij een emigratie naar Nederland. Zo bevordert YER op een positieve wijze de werk- en levenslust van onze internationale professionals.

Sinds augustus 2022 werkt Onur uit Turkije via YER als expat bij ASML. Hij is vol lof over het YER Expatbureau:

Toen wij in Nederland aankwamen, gaf het warme onthaal veel vertrouwen. Ik heb vrienden die niet via YER naar Nederland zijn gekomen, en hun ervaring was totaal anders. Zij wisten vaak niet wat er op ze af zou komen of hoe ze dingen moesten regelen, en wij waren steeds heel goed voorbereid. Dus dat is echt een compliment aan YER.

Lees het complete interview met Onur in ons Jaarverslag 2022.

10 Reduced Inequalities 1280X1280 01

Ongelijkheid verminderen

YER draagt met een actief zerotolerancebeleid bij aan een inclusievere samenleving door discriminatie op welke grond dan ook niet te tolereren. Ook ontplooien we waar mogelijk passend binnen onze recruitmentactiviteiten initiatieven om de genderkloof op de werkvloer te verkleinen. Zo lanceren we in 2024 de Van Schurmanacademie voor technisch geschoolde vrouwen met ambities in de IT of techniek.

Daarnaast biedt YER kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maandelijks krijgen één tot twee medewerkers vanuit een uitkeringssituatie een arbeidsovereenkomst aangeboden, recentelijk voornamelijk mensen in de leeftijdscategorie 56+, welke uit een uitkeringssituatie zoals de WW komen.

Zerotolerance voor discriminatie

Om inclusie en diversiteit te waarborgen hanteert YER zerotolerance voor discriminatie op basis van leeftijd, huidskleur, handicap, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, etnische afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of andere voor werk irrelevante kwalificaties. Elke medewerker is hier via de personeelsgids van op de hoogte. We moedigen het melden van misstanden op de werkvloer aan. Twee vertrouwenspersonen zijn hiervoor te allen tijde beschikbaar en faciliteren zo een veilige werkplek.

Van Schurmanacademie

In 2024 lanceert YER de Van Schurmanacademie voor technisch geschoolde, vrouwelijke professionals. Het doel van de academie is om een stimulerende en ondersteunende community te creëren waarin gelijkgestemde vrouwen excelleren en barrières doorbreken. Door hen mooie carrièrekansen te bieden in de IT en techniek verkleint YER de kloof tussen het aantal mannen en vrouwen in deze disciplines. Ook neemt de schaarste aan kandidaten af.

In de vorm van gerichte Talent Development Programs (TDP’s) koppelen we vrouwelijke technici aan vooraanstaande opdrachtgevers uit ons netwerk. Naast werkervaring doen ze met vakgerichte trainingen de ontwikkeling van softskills waardevolle vaardigheden en kennis op. Regelmatige intervisies en bijeenkomsten zorgen voor een grote verbondenheid tussen de trainees. Zo bouwen ze samen aan een sterke en veerkrachtige gemeenschap van vrouwelijke IT- en techniekprofessionals.

13 Climate Action 1280X1280 01

Klimaatactie (E)

Met het oog op onze klimaatimpact ondernemen wij actie op de volgende manieren. Met behulp van ons managementsysteem volgens CO2-prestatieladder niveau 3 beperken we de uitstoot van onze YER-locaties en het wagenpark. De CO2-prestatieladder geeft ons aangrijpingspunten om de uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. Ook brengen wij organisaties die middenin de energietransitie zitten in contact met gedreven professionals en bieden we gerichte traineeships aan, waardoor ze sneller toegang hebben tot jong talent. Een van de traineeships van YER is specifiek gericht op het begrijpen van systemen en engineeringsprocessen waarin waterstof toegepast wordt.

CO2-beleid

Het brandstofgebruik van ons wagenpark maakt met 90% een groot deel van onze footprint uit. Met de volgende actiepunten werken we aan de reductie van dit percentage te verkleinen:

 • Elektrificeren van het wagenpark
 • Medewerkers rijden in zuinige personenauto’s
 • Wij faciliteren thuiswerken
 • Elektrische auto’s laden we zo veel mogelijk met groene stroom op eigen locaties
 • We doen onderzoek naar bezettingsgraad kantoren en efficiëntere huisvesting

De verwachte reductie op CO2-uitstoot in 2028 is ruim 40%.

CO2-prestatieladder

Ter controle van de juiste implementatie van ons CO2-managementsysteem voert onafhankelijke certificatie-instelling NCI jaarlijks een audit uit. De audit bestaat uit de volgende vraagstukken:

 • Zijn onze emissies correct in kaart gebracht?
 • Hoe actief voerden we geplande maatregelen uit?
 • Welke acties ondernamen we om bewustzijn te vergroten?
 • Namen we actief deel aan relevante ontwikkelingen?

Sinds maart 2023 beschikt YER over het certificaat CO2-niveau 3. De verwachte reductie op CO2-uitstoot in 2028 is ruim 40%. Deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal fte van YER.

Overzicht CO2-emissies van de gehele organisatie (2023)

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 AANTAL EENHEID CONVERSIEFACTOR (g CO2 per eenheid) UITSTOOT (ton CO2)
Aardgasverbruik 62.156 m3 2.079 129,3
Brandstofverbruik wagenpark - diesel 1.622 liter 3.256 5,3
Brandstofverbruik wagenpark - benzine 1.485.812 liter 2.821 4.191,5
      Totaal scope 1 4.326,0

 

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2 AANTAL EENHEID CONVERSIEFACTOR (g CO2 per eenheid) UITSTOOT (ton CO2)
Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 280.146 kWh 456 127,7
Elektriciteitsverbruik - groene stroom 315.284 kWh 0 -
Elektriciteitsverbruik - wagens 132.366 kWh 456 60,4
Warmtelevering - STEG centrale 208 GJ 25.370 5,3
      Totaal scope 2 193

 

TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS TRAVEL AANTAL EENHEID CONVERSIEFACTOR (g CO2 per eenheid) UITSTOOT (ton CO2)
Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers 624.254 km 193 120,5
Zakelijk vervoer - openbaar vervoer 2.345.916 km 20 46,9
      Totaal business travel 167

Deelname milieu-initiatieven

Om goed op de hoogte te blijven en inspiratie op te doen over duurzame ontwikkeling neemt YER deel aan diverse evenementen en workshops. Zo bezoeken we het Nederland CO2 Neutraal-event. Hier volgen we lezingen van jonge sprekers en nemen we deel aan workshop over een duurzame toekomst. Ook bezochten medewerkers de workshop ‘Verbreed je blik op talent’ van Stichting Positieve Impact.