Skip to main

Complexe scheidingen

Je leert het herkennen van  de achtergronden bij een complexe echtscheiding. Van scheidingsmelding tot rouwproces en interventies om het belang van kinderen te waarborgen tijdens dit proces. Je leert om vanuit meervoudige partijdigheid dit proces te volgen en eventueel bij te sturen waarbij het belang van het kind voorop staat.

We zoomen in op de rechten van het kind en de rechten en plichten van de ouders. Er is aandacht voor het juridische kader en het ouderschapsplan.

Je krijgt inzicht in ouderverstoting, leeftijdsgebonden signalen van kinderen in de knel en we reiken tools aan voor het voeren van kind gesprekken in diverse leeftijdscategorieën.

Ervaringsdeskundigen vanuit Villa Pinedo zullen hun ervaringen delen en met acteurs oefenen we gesprekstechnieken.

 

Informatie over de training

Tijdens deze training word je meer bewust van de achtergronden van een complexe scheiding en welke interventies jij kunt toepassen. Je bent in staat om het belang van het kind voorop te stellen en ouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Thema’s die behandeld worden zijn:

  • Wettelijke kaders
  • Signalen van kinderen in de knel gebruik makend van de expertise van Villa Pinedo
  • Mogelijke interventies en hulpverlening
  • Meervoudige partijdigheid
  • Onderliggende processen die de complexe scheiding in standhouden zoals rouwverwerking, rolpatronen

Je maakt tijdens de training gebruik van (eventueel eigen) casuïstiek om mee te werken en te kunnen reflecteren op eigen houding en gedrag en wat een complexe echtscheiding met je persoonlijk doet op het gebied van meervoudige partijdigheid.

Duur 

Twee dagen, van 09.30 - 16.30 

Voorafgaand aan de training lees je het document Richtlijn Ouder-Kindrelatie en lever je een casus aan uit de praktijk, tijdsinvestering 3 uur.

Volgende datum en locatie 

27 juni en 28 juni 2024 - Eindhoven

Trainingsmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Bewijs van deelname 

Bij 100% aanwezigheid is de training geaccrediteerd met 16.0 punten door het SKJ. Certificaat wordt door de opleider verstrekt.

Kosten

Ben je niet in dienst van YER, dan kost deze training inclusief lunches € 700,- (excl. Btw).

 

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden