Skip to main

Juridisch vakmanschap

Sinds 1 januari 2015 heeft de overheid de verantwoordelijkheid van het uitvoeren van de jeugdwet bij de gemeentes belegd. Voor jou als jeugdconsulent/jeugdregisseur betekent dit dat je dagelijks bezig bent met het afbakenen van de jeugdwet en moet beoordelen of de jeugdwet wel aan zet is, of dat andere wetgeving voorliggend is zoals de WLZ, WMO of OWW.

Informatie over de training

Deze training wordt ook in-company georganiseerd.

Deze training verbindt de wettelijke kaders met de dagelijkse praktijk van ouders en kinderen. Je leert over:

 • Achtergrond en doelen van de Jeugdwet
 • Gemeentelijke verantwoordelijkheid en de jeugdhulpplicht
 • Partners in het jeugddomein
 • De toegang tot jeugdhulp via verschillende wettelijke verwijzers
 • Kinderbeschermingsmaatregelen
 • Voorliggende voorzieningen en de overgang van 18- naar 18+
 • Basisbegrippen in de Algemene wet bestuursrecht en de verhouding tot de Jeugdwet
 • Van aanvraag tot besluit: het doen van onderzoek aan de hand van het stappenplan van de Centrale Raad van Beroep
 • Het persoonsgebonden budget in de Jeugdwet

In de training Juridisch Vakmanschap bespreken we de beginselen van de Jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht en kijken we naar alle aanpalende wetgeving zoals WMO, ZVW, WLZ en OWW.

Ook wordt er aandacht besteed aan het afwegingskader, toewijzen zorg in natura of persoonsgebonden budget en het toestemmingsvereiste voor de inzet van jeugdhulp, wat mag gedeeld worden (AVG, privacy) en met wie en welke rechten en plichten ouders hebben in de begeleiding en verzorging van hun kind.

Duur van de training
 • De training duurt twee dagen
 • Als voorbereiding lees je de door ons aangeleverde stukken
Planning

24 en 25 juni 2024 - Zwolle

Kosten 

Als je niet in dienst bent bij YER, dan kost de training Juridisch Vakmanschap inclusief lunch € 700 ex. btw per persoon.

Bewijs van deelname

Bij 100% aanwezigheid is de training geaccrediteerd met 16 punten door het SKJ. Certificaat wordt door de opleider verstrekt.

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden