Skip to main

Supervisie

Supervisie is één van de vormen van reflectie die door jou ingezet kan worden in het kader van de herregistratie SKJ.

Informatie over de training

Supervisie is een vorm van het bevorderen van de beroepsuitoefening door middel van reflectie op leervragen voortvloeiend uit werkervaringen. Hierbij staat het procesmatig reflecteren op en bespreken van praktijkervaringen centraal.

Het doel is dat je aan het einde van het traject zelf in staat bent te reflecteren op werksituaties en eigen leervragen te onderzoeken zodat de beroepsuitoefening verder verbeterd kan worden.

Je bepaalt zelf wat welke leerthema's je aan de orde wilt laten komen  en schrijft voor elke bijeenkomst een inbreng die je wilt bespreken. Na elke bijeenkomst schrijf je een reflectieverslag. Dit reflectieverslag en de inbreng stuur je voor de volgende de bijeenkomst naar de supervisor en wordt aan het begin van iedere bijeenkomst besproken.

Je verbetert ook je reflectieproces, via verschillende werkvormen die we op maat aanbieden aan de hand van jouw doelen.

Voorbeelden van doelen die je kunt aandragen:

  • Grenzen stellen
  • Betere omgang met collega’s
  • Reflectie op je manier van werken of leidinggeven
Duur van de training

10 bijeenkomsten van minimaal 1 uur, met tussenpozen van 2 à 3 weken. De grootte van de groep (max 3) is bepalend voor de duur van de bijeenkomsten, 1 tot 2 uur. 

Locaties en data

Op basis van voldoende aanmeldingen via open inschrijving, organiseren we deze supervisietraining regelmatig in Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Zwolle.

Bewijs van deelname (SKJ)

Je ontvangt na deelname en een voldoende beoordeling van de supervisor een certificaat van deelname. Hiervoor moet je minimaal aan 10 bijeenkomsten hebben deelgenomen. Gemiste bijeenkomsten kunnen als groep of individueel worden ingehaald. De supervisor is bij LVSC geregistreerd en voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die LVSC hanteert.

Voor herregistratie SKJ levert deelname aan Supervisie het aantal uren op dat je deel hebt genomen aan de bijeenkomsten (1 reflectiepunt per deelgenomen uur). Daarnaast heb je het bewijs van deelname nodig bij het uploaden bij SKJ.

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden