Skip to main

Multiproblem

Als jeugdconsulent kom je vaak bij gezinnen waar op meerdere leefgebieden problemen zijn, of die weerbarstig zijn in aangaan van hulpverlening. Deze multiproblemgezinnen vragen een zorgvuldige anamnese op alle leefgebieden en goede samenwerking in de keten om verbindingen tussen problematische leefomgevingen in kaart te brengen en aan te pakken. Deze gezinnen zijn vaak al jaren bekend met hulpverlening en wantrouwt vaak hulpverlening en overheid. Dit vergt een andere benadering. In deze training leer je daarom veel over causale verbanden, gezinsgeschiedenis en aanpakmodellen.

Informatie over de training

In deze training geven wij invulling aan het 'regisseurschap' a.d.h.v. het gezinsplan.

Je leert omgaan met meervoudige partijdigheid om succesvol samen te werken met gezinnen en professionals. Ook leer je vraagverheldering en diverse gesprekstechnieken.

Duur van de training

1 dag, 09.30-16.30 uur

Planning

4 maart 2025 - Zwolle

Bewijs van deelname

Bij 100% aanwezigheid is deze training geaccrediteerd met 8.0 punten door het SKJ. Certificaat wordt door de opleider verstrekt.

Kosten

Ben je niet in dienst van YER, dan zijn de kosten € 350,- (excl. BTW) per persoon inclusief lunch.

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden