Skip to main

Disclaimer

Deze Website is eigendom van YER Nederland B.V., gevestigd te Hogehilweg 16, 1101 CD Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34131598 (hierna ‘YER’, 'wij', 'ons').

Door de Website te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden (hierna 'Gebruiksvoorwaarden' genoemd). Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve dan geen gebruik te maken van onze Website. Wij raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen voor wijzigingen.

Intellectuele eigendom

Deze Website bevat foto's, informatie, teksten, artikelen, functies, en ander materiaal (hierna "Inhoud" genoemd) die beschermd worden door auteursrechten en/of andere eigendomsrechten.

Het is de bezoekers van deze Website niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) Inhoud zonder voorafgaande toestemming van YER of van de rechthebbende op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden, openbaar te maken of te reproduceren, tenzij voor eigen gebruik.

Aansprakelijkheid

YER besteedt de grootst mogelijke zorg aan de Inhoud van deze Website. Ook al wordt de Website zo actueel mogelijk wordt gehouden, toch kan het zijn dat de Inhoud niet (meer) geheel juist is. Het staat YER vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. YER kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de Inhoud van de website. Aan deze Inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

YER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze Website en/of met de onmogelijkheid om deze Website te kunnen raadplegen. 

Vrijwaring

U stemt ermee in ons te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden en/of kosten die voortvloeien uit uw oneigenlijk gebruik van onze Website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de schending van enig intellectueel eigendomsrecht op de Inhoud.

Toepasselijk recht

Op deze Website en de Inhoud ervan is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy en gegevensbescherming

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Het is voor ons een prioriteit om uw gegevens adequaat te beschermen en alle wet- en regelgeving inzake privacy te respecteren. De gegevens die via het gebruik van deze Website worden verzameld, zullen alleen worden verwerkt en bijgehouden zoals beschreven in onze Privacy Policy.

Beleid inzake veiligheid en verantwoorde openbaarmaking

We beschouwen de beveiliging van onze systemen als een topprioriteit. Daarom tolereren we het gebruik van schadelijke tools op onze systemen niet. Hoeveel moeite we echter ook doen om het systeem te beveiligen, er kunnen nog steeds kwetsbaarheden aanwezig zijn. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, willen we dat graag weten, zodat we zo snel mogelijk stappen kunnen ondernemen. We willen u vragen om ons te helpen onze systemen beter te beschermen en hiervoor contact met ons op te nemen.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen, of klachten heeft, kunt u contact met ons opnemen.