Skip to main

Jouw eigen visie op jeugdhulp

Je leert in deze training over factoren die jouw werk als jeugdprofessional beïnvloeden. Externe factoren zoals richtlijnen Jeugdhulp en ervaringen met samenwerkingspartners komen aan bod, maar ook interne factoren zoals de invloed van persoonlijke ervaringen op je werk; welke zaken raken je en welke juist niet? 

Ontdek wat je inspireert en hoe je in je werk wilt staan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en theorie krijg je inzicht in wat je helpt en hindert als jeugdprofessional. Grondhouding is hierbij het belangrijkste uitgangspunt.

Informatie over de training

In deze interactieve training maken we jouw rol als jeugdhulpprofessional - en alle daarbij behorende rollen en taken zoals regie - duidelijker en effectiever.

We ontdekken samen vanuit welke (professionele) houding je effectief samenwerkt met betrokken professionals, gezinnen en hun netwerken. We maken hiernaast een koppeling met werken volgens de visie 1Gezin1Plan1Regisseur.

Via theorie, kennis en ervaringen kom je tot zelfreflectie en vorm je een duidelijk beeld over jouw eigen visie op jeugdhulp. 

Via praktijkvoorbeelden en theorie ontdek je wat jou helpt en hindert als jeugdprofessional. Grondhouding is het belangrijkste uitgangspunt:

 • Hoe stap je een gezin binnen?
 • Welke visie heb je op eigen kracht, 1Gezin1Plan, regie, verantwoordelijkheid en hulpverlening?
 • Wat betekent samenwerken vanuit inhoud écht en wat is hiervoor nodig

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Toegang Jeugd
  • Vormen en mogelijkheden
  • Kennis en deskundigheid
  • Werkzame elementen
  • Rol en taken van jeugdconsulent
 • SKJ - de invloed van registratie op jeugdwerk
 • Werken volgens 1Gezin1Plan
 • Werken met richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming
 • Uitwerking richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp
 • (Zelf ingebrachte) praktijkcasussen
 • Denken in mogelijkheden
Duur 

1 dag, van 09.30 - 16.30 

Volgende datum en locatie 

3 oktober 2024 - Utrecht

Trainingsmateriaal

Je ontvangt een reader die is samengesteld op de meest actuele stand van zaken en je hebt aan het eind van de training een eigen overzicht waardoor je in één oogopslag ziet welke factoren op jou van invloed zijn en op welke manier.

Bewijs van deelname

Deelname aan de training levert bij 100% aanwezigheid 6 registerpunten (informeel leren) voor SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals en jeugdzorgwerkers. Certificaat wordt door de opleider verstrekt.

Kosten

Ben je niet in dienst van YER, dan kost deze training inclusief lunch € 300,- (excl. Btw).

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden