Een eigen visie op jeugd

Training ‘ Een eigen visie op Jeugd’.

Bij de transformatie jeugdhulp gaat het om een andere manier van werken, om de zorginhoudelijke vernieuwing. Het betreft de inhoudelijke en organisatorische vernieuwing van de zorg voor jeugd. De daadwerkelijke transformatie vraagt om een verandering in gedrag van burgers, uitvoeringspartners en gemeenten. Deze training gaat in op deze inhoudelijke gedragsverandering bij de jeugdprofessional.

Vanuit de visie 1Gezin1Plan werken in/naar vertrouwen: we streven allemaal hetzelfde doel na. Het gezin, de gemeente, de zorgaanbieders en andere samenwerkingspartners werken samen binnen het 1G1P: niet het format, maar de mindset!

Grondhouding is hierbij het belangrijkste uitgangspunt: hoe stap ik een gezin binnen? Welke visie heb ik op Eigen Kracht? Op 1Gezin1Plan? Op Regie? Op verantwoordelijkheid? Op hulpverlening?

Deze training draait om bewustwording middels kennis, reflectie en het delen van praktijkervaringen, zodat deelnemers zich bewust worden van hun belangrijke rol als jeugdconsulent en hun eigen visie op jeugdhulp (door)ontwikkelen. Wat betekent 'echt samenwerken vanuit inhoud' en wat is hiervoor nodig: samen tot een plan komen waarin het gezin en hun verhaal centraal staat!

Inhoud
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Toegang tot jeugdhulp: vormen, vereiste deskundigheid en werkzame elementen;
  • SKJ-registratie;
  • Het werken volgens 1Gezin1Plan (niet het format maar de mindset);
  • Grondhouding;
  • Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming, met in het bijzonder de richtlijn 'Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp' gekoppeld aan het werken volgens 1Gezin1Plan;
  • Denken in mogelijkheden (vanuit de inhoud) gekoppeld aan de transformatiedoelen;
  • Ook Regie komt als onderwerp uitgebreid aan bod, omdat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de rol van de regisseur in de praktijk.

Doel

Doel is om de rol van de jeugdhulpprofessional (en alle daarbij behorende rollen en taken, zoals regie) duidelijker en effectiever te maken. Je leert hoe een jeugdhulpprofessional kan bijdragen aan een effectieve samenwerking met zowel de betrokken professionals alsook met het gezin en hun netwerk. Je leert welke (professionele) houding hierin helpend is en worden zich bewust van hun eigen houding. Er wordt een koppeling gemaakt met het werken volgens de visie 1Gezin1Plan1Regisseur.

De training is bedoeld om iedere jeugdprofessional theorie/kennis/ervaringen aan te reiken om te komen tot zelfreflectie en het vormen van een duidelijk beeld over eigen visie.

Hoe?
De interactieve werkvormen zijn verschillend van aard: interactieve kennisoverdracht, film fragmenten, casusbespreking, oefensituaties, praktijkvoorbeelden, etc.

Er wordt gedurende de hele dag veel koppeling gemaakt met de praktijk: gedurende de dag kunnen deelnemers hun praktijkvragen en praktijkvoorbeelden bespreken.

Trainingsmateriaal
Je ontvangt een reader die is samengesteld op de meest actuele stand van zaken en je hebt aan het eind van de training een eigen overzicht waardoor je in één oogopslag kan zien welke factoren op jou van invloed zijn en op welke manier.   

Duur
1 dag

Kosten
Ben je niet in dienst van YER, dan zijn de kosten € 175,- (excl. BTW) per persoon, per dag inclusief lunch.

Planning
Utrecht, 1 februari 2024.

Bewijs van deelname
Deelname aan de training levert bij 100% aanwezigheid 6 registerpunten (informeel leren) voor SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals en jeugdzorgwerkers. Certificaat wordt door de opleider verstrekt.

Upload jouw CV

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen