Training Supervisie

Training Supervisie
Supervisie Is een van de vormen van reflectie die door de jeugdzorgwerker ingezet kan worden in het kader van de herregistratie SKJ. Voor uitgebreide informatie zie ook de site LVSC.

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen in de praktijksituatie tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in zijn eigen professionele handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Supervisie vindt individueel plaats of in groepen van maximaal 4 supervisanten. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn. 

Inhoud
De supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen (wat zijn zijn leerthema’s) en schrijft voor elke bijeenkomst een inbreng die hij wil bespreken. Na elke bijeenkomst schrijft hij een reflectieverslag. Het reflectieverslag en de inbreng worden voorafgaand aan de bijeenkomst naar de supervisor en medesupervisanten verstuurd. De reflectieverslagen worden aan het begin van iedere bijeenkomst besproken. Daarna wordt de inbreng van supervisanten besproken. Tijdens de supervisie kunnen verschillende werkvormen ingezet worden ter ondersteuning van het reflectieproces.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die supervisanten kunnen aandragen zijn:

  • Het werken met cliënten
  • De omgang met collega’s
  • De eigen manier van werken of leidinggeven
  • Overige onderwerpen die werk gerelateerd zijn

Doel
De supervisant krijgt meer inzicht in zijn professionele handelen en kan dit duurzaam verbeteren. 

Trainingsmateriaal
N.v.t. 

Duur
Supervisie is een traject van minstens 10 bijeenkomsten van minimaal 1 uur, met tussenpozen van 2 à 3 weken. De grootte van de groep supervisanten (max 4) is bepalend voor de duur van de bijeenkomsten, 1 tot 2,5 uur. De supervisie vindt plaats onder begeleiding van een geregistreerde supervisor.

Planning open inschrijving
Op basis van open inschrijving en bij voldoende aanmeldingen wordt er een supervisie gepland in Amsterdam, Eindhoven, Utrecht of Zwolle.

Bewijs van deelname
De supervisant ontvangt na 100% deelname, minimaal 10 bijeenkomsten, een officiële LVSC-verklaring. De supervisor is bij LVSC geregistreerd en voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die LVSC hanteert.

Voor herregistratie SKJ levert deelname aan Supervisie het aantal uren op dat je als supervisant deel hebt genomen aan de bijeenkomsten. Bij een groep van 3 supervisanten 20 uur en bij een groep van 4 supervisanten 25 uur.

Upload jouw CV

Schrijf je vrijblijvend in en ontvang de laatste vacatures in je mailbox

Inschrijven

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact