Skip to main

Opleiding tot consulent Participatiewet

De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging. Decentralisaties, wetswijzigingen maar ook onvoorziene omstandigheden zoals de corona pandemie leiden tot een steeds veranderende aanpak. Het sluitstuk ofwel vangnet van de sociale zekerheid is de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet, waarmee de overheid zoveel mogelijk mensen wil laten participeren in de samenleving. Waar mogelijk door betaald werk, maar ook voor mensen met een (tijdelijke) belemmering zijn er participatiemogelijkheden zoals vrijwilligerswerk. Wie niet of weinig werkt, heeft mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Dit wordt beoordeeld door Participatiewetconsulenten. 

YER biedt een opleiding tot consulent Participatiewet, waarin je werkt aan een brede theoretische basis en inspeelt op de laatste ontwikkelingen en aanverwante wet- en regelgeving. Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en werk je individueel én groepsgewijs aan kennis en inzicht.

Deze opleiding tot consulent Participatiewet, gecombineerd met gezonde inzet en verantwoordelijkheidsgevoel, maakt je klaar voor een mooie stap in de boeiende wereld van het sociaal domein.

Informatie over de training

De opleiding consulent Participatiewet bestaat uit:

1. De Participatiewet

We behandelen eerst de (belangrijkste) onderdelen uit de wet, zoals onder meer:

 • Wanneer heeft iemand recht op bijstand van overheidswege?
 • Wie hebben er geen recht op bijstand?
 • Hoe bepalen we de woon- en leefsituatie en welke gevolgen heeft dit voor het recht op uitkering of de hoogte daarvan?
 • Welke bijstandsnormen zijn er?
 • De middelentoets; wat zijn inkomsten en wat is vermogen?
 • Wat is de positie van jongeren tot 27 jaar binnen de wet?
 • Welke rechten en plichten zijn er?
 • Wat is bijzondere bijstand en wie hebben er recht op?
2. Voorliggende voorzieningen

Op welke voorzieningen kan je een beroep doen voordat de Participatiewet als vangnet in beeld is? We behandelen een scala aan voorzieningen binnen de sociale zekerheid. Denk aan werknemersverzekeringen zoals Ziektewet (ZW) en Werkloosheidswet WW), volksverzekeringen zoals de Algemene nabestaandenwet (Anw) en voorzieningen zoals de Toeslagenwet (TW).

3. Fraude, handhaving en boetes

Als informatie niet of te laat wordt doorgegeven door een uitkeringsgerechtigde kan dit invloed hebben op het recht op bijstand. Wanneer is er sprake van fraude, hoe herken je fraude en welke gevolgen heeft het? Wanneer vindt een huisbezoek plaats? Deze module gaat in op deze en andere vragen, zoals in hoeverre het is toegestaan cliëntinformatie afkomstig van social media te gebruiken.

4. Bijstand intrekken, herzien en terugvorderen 

Leer wat er gebeurt wanneer er ten onrechte of te veel bijstand is verstrekt: welke situaties zijn er te onderscheiden en hoe ga je ermee om als consulent Participatiewet?

5. Bijstand en belastingen

In dit deel van de opleiding besteden we kort aandacht aan het belastingstelsel en gaan we dieper in op heffingskortingen en toeslagen, via onder meer praktijkvoorbeelden zoals een salarisstrook 'lezen' en  heffingskortingen berekenen. Ook leer je wat je als consulent te doen staat op het moment dat een uitkeringsgerechtigde een aanslag Inkomstenbelasting inlevert.

6. Re-integratie en uitkering afstemmen

In dit onderdeel leer je hoe gemeentes bijdragen aan re-integratie van (niet-)uitkeringsgerechtigden, met als doel toetreding tot de arbeidsmarkt of participeren binnen de samenleving te vergemakkelijken. Welke verplichtingen bestaan er en welke sancties zijn er ter handhaving? Ook gaan we in op de gemeentelijke Afstemmingsverordening. 

7. Rapporteren en beschikken

We gaan in dit deel kort in op de Algemene wet bestuursrecht (Awb): de basis voor bestuurlijk handelen. De meeste aandacht geven we vervolgens aan onderwerpen zoals aan welke eisen beschikkingen moeten moet voldoen, hoe rapporten worden opgebouwd wordt en hoe adviezen eruit kunnen zien.

8. Opdrachten, praktijk en eindtoets

Tijdens de opleiding werken we veel met individuele en groepscasussen. Je krijgt huiswerk en een theorietoets met meerkeuzevragen. Het laatste gedeelte wordt afgesloten met een interactieve praktijkdag en -toets: het schrijven van een rapportage en advies aan de hand van een besproken casus.

9. Overige modules
 • Integraal werken met aandacht voor Jeugd en Wmo
 • Communicatie en vaardigheidsontwikkeling
 • Conflictbeheersing 
Duur

De opleiding bestaat uit een basismodule en terugkomdagen. De basismodule is een theoretisch gedeelte van 10 dagen, inclusief introductiedag en theoretische eindtoets. De terugkomdagen vinden plaats na de basismodule.

Trainingsmateriaal

Het lesmateriaal voor de opleiding wordt digitaal aangeleverd. Ook ontvang je een reader met de wettekst Participatiewet en de laatste editie van de normenbrief. 

Bewijs van deelname

Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Kosten

Deze opleiding op locatie inclusief lunch en lesmateriaal kost € 3.250,- (excl. Btw).

Het modulaire programma is in delen af te nemen: neem contact met ons op als maatwerk nodig is.

Planning open inschrijving

Tweemaal per jaar.

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden