Skip to main

Rapporteren, beschikken en de Algemene wet bestuursrecht

Je leert uitgebreid waaraan rapporten moeten voldoen, en hoe je vastlegt waarom een burger een Participatiewet-voorziening krijgt, of juist niet.

Daarnaast leer je in deze training wat de Algemene wet bestuursrecht betekent voor ons dagelijks werk in het sociaal domein. 

Informatie over de training

Na afloop van deze training weet de deelnemer wat de Algemene wet bestuursrecht inhoudt en waarom deze wet van belang is in het dagelijks werk van het sociaal domein. Voorts kent de deelnemer na afloop het proces van melding tot beschikking waarbij ook de procedure van bezwaar en beroep inzichtelijk is. Tot slot is voor de deelnemer duidelijk hoe een rapport en een besluit/beschikking eruit zien en aan welke eisen deze moeten voldoen.

In deze module ontdek je wat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) betekent voor ons dagelijks werk in het sociaal domein. We staan uitgebreid stil bij processen die gelden voor de Participatiewet (Pw): van melding tot beschikking inclusief bezwaar en beroep.

Tijdens de training leer je ook rapporteren en beschikken: wat moet er in een rapportage staan en waaraan moet een beschikking minimaal voldoen?

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • De Awb
  • De procedure voor Pw van aanvraag tot beschikking
  • Onderzoek
  • Aanvraag
  • Rapport
  • Besluit/beschikking
  • Bezwaar/beroep
  • Klachten
  • Toezichthouden en handhaven
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Abbb)
Duur 

1 dag, van 09.30 - 16.30 

Volgende datum en locatie 

24 september 2024 - Zwolle

Trainingsmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld en bestaat uit de hand-outs van de training.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Kosten

Ben je niet in dienst van YER, dan kost deze training inclusief lunch € 350,- (excl. Btw).

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden