Skip to main

Voorliggende voorzieningen Participatiewet

Deze training Voorliggende voorzieningen Participatiewet is interessant voor iedereen die voor een gemeente in het sociaal domein werkt.

Informatie over de training

Deze cursus geeft je inzicht in alle beschikbare (voorliggende) voorzieningen.

Sociale voorzieningen van gemeenten

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet (JW)
 • Participatiewet (Pw)
 • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Sociale voorzieningen UWV

 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 • Toeslagenwet (TW)

Werknemersverzekeringen UWV

 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Ziektewetuitkering (Zw)

Volksverzekeringen

 • Algemene ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)

Jurisprudentie met betrekking tot de voorliggende voorzieningen

Duur 

1 dag, van 09.30 - 16.30 

Volgende datum en locatie 

8 oktober 2024 - Amsterdam

Trainingsmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld en bestaat uit de hand-outs van de training.

Bewijs van deelname

Je ontvangt een certificaat van deelname.

Kosten

Ben je niet in dienst van YER, dan kost deze training inclusief lunch € 350,- (excl. Btw).

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden