Opleiding tot inkomensconsulent Participatiewet

Opleiding tot inkomensconsulent Participatiewet
De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging. Decentralisaties en wetswijzigingen leiden tot een steeds veranderende aanpak. Het sluitstuk van de sociale zekerheid is de Participatiewet. De regering wil met de Participatiewet zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking aan het werk helpen. Wie niet werkt heeft mogelijk recht op een bijstandsuitkering. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de wet.

Inhoud
Uit welke modules bestaat de opleiding Consulent Werk en Inkomen? 

1. Het Nederlands rechtsstelsel en de gemeente
In deze module worden de hoofdlijnen van het Nederlandse rechtsstelsel besproken. Hoe is de overheid in algemene zin georganiseerd en wat is de plaats van de gemeentelijke overheid?

Tot slot wordt de rol van de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen besproken, de beleidsvrijheid en het takenpakket van de consulent werk en inkomen. 

2. De Participatiewet
In deze module worden de volgende onderwerpen behandeld?

  • Rechtmatigheid in de Participatiewet vanuit het wettelijk kader gezien, de personenkring, domicilie en vormen van bijstand
  • De verschillende normen in de bijstand en de gezamenlijke huishouding
  • De middelentoets, wat zijn inkomsten en wat is vermogen?
  • Er wordt aandacht besteed aan het belastingstelsel, heffingskortingen en toeslagen. Wat wordt verstaan onder hoogwaardig handhaven en hoe ziet het afstemmingsbeleid eruit?
  • Doelmatigheid (arbeids- en re-integratieverplichtingen) in de Participatiewet 

3. Voorliggende voorzieningen
De Participatiewet is het sluitstuk van de sociale zekerheid. Dit betekent dat er tal van voorliggende voorzieningen van toepassing kunnen zijn. In deze module worden de meest relevante voorliggende voorzieningen besproken die uitgevoerd worden door het UWV (WW, WIA, ZW en TW) en SVB (AOW, Akw en Anw). 

4. De Algemene wet bestuursrecht, rapportages en beschikkingen
De Algemene wet bestuursrecht is de basis voor al het bestuurlijk handelen. De voor de Consulent Werk en Inkomen belangrijke onderdelen in het kader van rapporteren en beschikken worden in deze module nader besproken.

5. Fraude
De Consulent Werk en Inkomen moet alert zijn op mogelijke fraudesignalen. Uitkeringsgerechtigden kunnen met informatie en gegevens de situatie anders uitleggen., dan daadwerkelijk het geval is. Welke gegevens heeft de Consulent Werk en Inkomen ter beschikking, waar moet op gelet worden?

6. Communicatievaardigheden
Hoe komt het dat sommige mensen iets kunnen zeggen en dat iedereen hem/haar vrijwel meteen gelooft? Sommige mensen hebben kennelijk een hoog ‘waarheidsgehalte’ als zij spreken. Een ander kan net een iets te brutale opmerking maken die toch goed bedoeld overkomt. Komt dat door die twinkelogen of die iets te guitige lach?

In deze module wordt ingegaan op:

  • Het vergroten van lichaamsbewustzijn
  • Je eigen stijl van spreken, herkennen en het leren van andere spreekstijlen
  • Meer inzicht krijgen in hoe je over komt
  • Je motivatie als je spreekt; overtuigend presenteren

7. Huiswerk en eindtoets
Gedurende de opleiding worden huiswerkopdrachten gemaakt, die met de docent worden besproken. Daarbij worden de deelnemers individueel begeleid. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een eindtoets. 

8. GWS4all training (optioneel)
Veel gemeente werken met hert GWS4all uitkeringssysteem. In deze module worden de juiste vaardigheden bijgebracht om de applicatie te beheersen, waarna de deelnemer in staat is om zelfstandig in GWS4all te werken, data in te voeren en te raadplegen.

Trainingsmateriaal
Het materiaal voor de opleiding wordt op de eerste lesdag uitgereikt en bestaat onder andere uit een uitgebreide cursusmap, een Kennisgids Participatiewet 2017. Daarnaast ontvang je een USB-stick met aanvullend studiemateriaal.

Duur
De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte van 16 dagen verdeeld over vier weken.

Kosten
De kosten voor deze opleiding (exclusief de optionele module) bedragen € 3.250,00 (excl. BTW) per deelnemer, inclusief locatie, lunch en lesmateriaal.

Planning open inschrijving
Nader te bepalen

 

 

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. 

Gratis toegang tot YER Kenniscentrum
Alle deelnemers kunnen na afloop van deze cursus gedurende drie maanden kosteloos gebruik maken van het YER Kenniscentrum.

Upload jouw CV

Schrijf je vrijblijvend in en ontvang de laatste vacatures in je mailbox

Inschrijven

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact