Opleiding tot inkomensconsulent Participatiewet

Opleiding tot inkomensconsulent Participatiewet

De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging. Decentralisaties en wetswijzigingen leiden tot een steeds veranderende aanpak. Het sluitstuk van de sociale zekerheid is de Participatiewet. De regering wil met de Participatiewet zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking aan het werk helpen. Wie niet werkt heeft mogelijk recht op een bijstandsuitkering. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de wet.

Uit welke onderdelen bestaat de opleiding Consulent Werk en Inkomen?

1. De Participatiewet
In deze module worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Rechtmatigheid in de Participatiewet vanuit het wettelijk kader gezien, de personenkring, domicilie en vormen van bijstand.
  • De verschillende normen in de bijstand en de gezamenlijke huishouding.
  • De middelentoets, wat zijn inkomsten en wat is vermogen?
  • Wat wordt verstaan onder hoogwaardig handhaven en hoe ziet het afstemmingsbeleid eruit?
  • Doelmatigheid (arbeids- en re-integratieverplichtingen) in de Participatiewet.

2. Bijstand en Belastingen
Er wordt aandacht besteed aan het belastingstelsel, heffingskortingen en toeslagen. 

3. Voorliggende voorzieningen
De Participatiewet is het sluitstuk van de sociale zekerheid. Dit betekent dat er tal van voorliggende voorzieningen van toepassing kunnen zijn. In deze module worden de meest relevante voorliggende voorzieningen besproken die uitgevoerd worden door het UWV (WW, WIA, ZW en TW) en SVB (AOW, Akw en Anw). 

4. De Algemene wet bestuursrecht, rapportages en beschikkingen
De Algemene wet bestuursrecht is de basis voor al het bestuurlijk handelen. De voor de Consulent Werk en Inkomen belangrijke onderdelen in het kader van rapporteren en beschikken worden in deze module nader besproken.

5. Fraude
De Consulent Werk en Inkomen moet alert zijn op mogelijke fraudesignalen.

Uitkeringsgerechtigden kunnen met informatie en gegevens de situatie anders uitleggen, dan daadwerkelijk het geval is. Welke gegevens heeft de Consulent Werk en Inkomen ter beschikking, waar moet op gelet worden?

6. Communicatievaardigheden
Hoe komt het dat sommige mensen iets kunnen zeggen en dat iedereen hem/haar vrijwel meteen gelooft? Sommige mensen hebben kennelijk een hoog ‘waarheidsgehalte’ als zij spreken. Een ander kan net een iets te brutale opmerking maken die toch goed bedoeld overkomt. Komt dat door die twinkelogen of die iets te guitige lach? In deze module wordt ingegaan op:

  • Het vergroten van lichaamsbewustzijn.
  • Meer inzicht krijgen in hoe je overkomt.
  • Je eigen stijl van spreken herkennen en het leren van andere spreekstijlen.
  • Je motivatie als je spreekt; overtuigend presenteren.

7. Opdrachten en eindtoets
Gedurende de opleiding wordt er gewerkt met casussen (zowel individueel als in groepsverband) die door de docent worden besproken. Ook huiswerk kan hier een onderdeel van zijn.  Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een oefentoets en een eindtoets. 

Trainingsmateriaal
Het materiaal voor de opleiding wordt digitaal aangeleverd en daarnaast ontvang je een Kennisgids Participatiewet 2017.

Duur
De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte van 16 dagen verdeeld over vier weken.

Kosten
De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.800 (excl. BTW) per deelnemer, inclusief locatie, lunch en lesmateriaal.

Planning open inschrijving
Tweemaal per jaar.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.  

YER Kenniscentrum
Na afloop van de opleiding kun je altijd een beroep doen op het Kenniscentrum van YER.

Upload jouw CV

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen