Skip to main
Mark Gerritse - Consultant Ruimtelijk Domein - YER

"De huidige markt vraagt erom te kijken naar mogelijkheden in plaats van belemmeringen."

Mark spreekt als Consultant Ruimtelijk Domein doorlopend kandidaten en managers en stelt zich daarin leergierig op. Mede hierdoor voorziet hij onze opdrachtgevers van creatieve antwoorden op hun wervingsvraagstukken. Ontdek er alles over in dit artikel.

YER-consultant Mark Gerritse focust zich op het ruimtelijk domein, de bouw en civiele techniek. Indirect meewerken aan de fysieke leefomgeving die je buiten ziet, spreekt hem erg aan. Mark spreekt doorlopend kandidaten en managers uit zijn vakgebieden en stelt zich daarin van nature leergierig op. Mede hierdoor voorziet hij onze opdrachtgevers van creatieve antwoorden op hun wervingsvraagstukken. In dit artikel ontdek je er alles over.

Schaarste leidt tot inzichten

“Ik denk dat de huidige markt erom vraagt te kijken naar mogelijkheden in plaats van tekortkomingen en belemmeringen. Er heerst enorme schaarste aan kandidaten, maar wat je óók ziet, is dat het soms lastig is voor junioren om bij organisaties binnen te komen.

Door breder te kijken dan voorheen, bedenk ik creatieve oplossingen om mijn opdrachtgevers van dienst te zijn.

Ik fungeer in dit opzicht als positief meekijkend partner. Samen met opdrachtgevers kijken naar de werkzaamheden die bijvoorbeeld een Adviseur RO moet verrichten, en die werkzaamheden koppelen aan onze starters of ervaren beleidsmedewerkers die een horizontale stap willen maken. Vaak hebben zij namelijk vanuit eerdere ervaringen vergelijkbare taken verricht en passende competenties ontwikkeld. Door dus onder meer breder te kijken dan voorheen, bedenk ik creatieve oplossingen om mijn opdrachtgevers van dienst te zijn.”

Traineeship Vergunningverlener Bouw oplossing voor ODRA

“Een voorbeeld van zo’n oplossing, is het mede door mij vormgegeven maatwerk-traineeship bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Toen ik in december 2020 begon bij YER, hoorde ik al snel dat zij mogelijk openstonden voor trainees. Nadat ODRA in het voorjaar van 2021 een concrete uitvraag deed voor Vergunningverlener Bouw-trainees, zijn we daar samen handen en voeten aan gaan geven. Met ODRA’s HR-manager Marlous Morren, heb ik toen bekeken waar de behoefte binnen het team lag: waar moeten trainees aan voldoen qua competenties, achtergrond en studie? Ook bespraken we onder meer de duur van het traineeship en welke trainingen en cursussen deelnemers moeten volgen. Vervolgens hebben we een op maat gemaakt traineeship-programma samengesteld met Envire, onze opleidingspartner voor de publieke sector. Dit programma heb ik gepresenteerd bij ODRA, waarna we onderling al snel akkoord waren.

Vanuit onze kandidatenpoule zijn vier kandidaten bij ODRA op gesprek geweest, waarvan er eind augustus 2021 twee zijn gestart. Binnen één jaar worden deze jonge professionals allround opgeleid: via werkervaring bij ODRA, soft- en business-skillstrainingen via New Heroes en inhoudelijke trainingen van Envire. Ook volgen de deelnemers onder begeleiding van een YER-arbeidspsycholoog intervisiesessies, samen met een groep Adviseur Ruimtelijke Ordening-trainees.

Het traineeship Vergunningverlener Bouw is samengesteld zodat ODRA structureel uit de zorgen is voor deze functie. Het doel is de deelnemers na een jaar in dienst te laten treden bij ODRA. Het inspireert me om vanuit dit soort duurzame relaties op strategisch level mee te denken met onze opdrachtgevers.”

Samen focussen op de lange termijn

“Bij YER werken veel gepassioneerde en ervaren mensen. Ik werk in een kundig team, met allerlei verschillende types die elkaar versterken. Consultants en recruiters die inzien wat de waarde is van een duurzame relatie met zowel kandidaten als klanten, en zich focussen op de lange termijn. Daar staan wij voor en dat is merkbaar in onze dienstverlening. Als iets niet kan, kan het niet. Maar als iets wél kans heeft, dan kijken we samen naar de best mogelijke oplossingen voor wervingsvraagstukken. Oplossingen die tot stand komen door transparante communicatie, eerlijkheid en de wetenschap dat vanuit íeders belangen bemiddelen het duurzaamst werkt.

Ik krijg er veel energie van om persoonlijke doelstellingen te halen en mijn kandidaten en opdrachtgevers met raad en daad bij te staan. Maar ook het vormgeven van langetermijnoplossingen zoals traineeships, motiveert me dagelijks en maakt me nú al benieuwd naar de resultaten van toekomstige samenwerkingen.”