Training Schuldhulpverlening

Training Schuldhulpverlening
Er zijn steeds meer mensen met problematische schulden en het vakgebied integrale schuldhulpverlening wordt – mede door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Wet schuldsanering natuurlijke personen – steeds belangrijker. Er is hierdoor een toenemende vraag naar medewerkers binnen de schuldhulpverlening (ook wel schulddienstverlening genoemd). De primaire verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van mensen met schulden ligt bij de gemeenten. Kenniscentrum YER heeft een praktijkgerichte trainingsdag ontwikkeld waarmee de deelnemers zich snel de kennis eigen kunnen maken die binnen het vakgebied schuldhulpverlening nodig is. 

Inhoud
De trainingsdag begint met een korte schets van de geschiedenis en ontwikkeling van de schuldhulpverlening. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag welke positie de schuldhulpverlening inneemt op de sociale zekerheidskaart, waarna tot de inhoudelijke behandeling van de materie wordt overgegaan. In dit kader komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Integrale schuldhulpverlening
 • De oorzaken van problematische schulden
 • De verschillende doelgroepen
 • De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • De NEN 8048-norm
 • De NVVK Gedragscode Schuldregeling en de NVVK Gedragscode Budgetbeheer
 • De fasen in het minnelijke traject schuldhulpverlening
 • De registratie van schulden (BKR, Experian, LRS, CIR en LIS)
 • Berekening van de aflossingscapaciteit (het Vrij te laten bedrag (Vtlb))
 • Soorten schuldeisers en hun rangorde
 • De Wet op het Consumentenkrediet, de Wet op het financieel toezicht, het Besluit Reikwijdtebepalingen, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (beslagvrije voet), de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk Wetboek
 • De (inhoud en achtergrond van de) Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
 • De verhouding tussen het minnelijke traject en wettelijke schuldsanering
 • Aanvraag, duur, verloop en (tussentijdse) beëindiging van Wsnp-trajecten

Daarnaast is er in de training aandacht voor overige relevante sociale wet- en regelgeving, in het bijzonder de Participatiewet (PW). Kennis van begrippen uit deze wet is noodzakelijk voor medewerkers binnen de schuldhulpverlening.

Doel
Het doel van de dag is om de deelnemers in staat te stellen vanuit de Participatiewet het bestaan van schulden bij klanten te signaleren en eventueel door te verwijzen naar schuldhulpverlening. 

Trainingsmateriaal
De deelnemers ontvangen digitaal een reader en de hand-outs van de presentatie.

Duur
1 dag 

Planning 

Rotterdam
17 februari 2023

Zwolle
16 juni 2023Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Upload jouw CV

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen