Skip to main

Integraal samenwerken

Binnen het Sociaal Domein geven we uitvoering aan veel verschillende wetten, taken en verantwoordelijkheden. Deze wetten zijn allemaal gericht op zorg en ondersteuning naar inwoners en zo zijn er nog veel meer wetten en regelingen.

Het tot tevredenheid uitvoeren van taken die voortvloeien uit deze wetten, is een vak apart, zeker als het complexe situaties betreft, waarbij de inwoner de routes (logischerwijs) niet goed kent en professionals elkaar niet goed vinden of elkaar zelfs niet (er)kennen.

Belemmeringen in het uitvoeren van je werk komen voort uit onder andere privacy beperkingen, de verwachting van de inwoner dat jij als vertegenwoordiger van de gemeente ook vanuit andere wetten kennis hebt en zaken kunt regelen, overstijgende kennis over het systeem enzovoort.

Er wordt dikwijls van jou als professional verwacht dat je een domein overstijgende generalist bent, terwijl jij veel meer een specialist bent op het gebied van het uitvoering geven aan Wmo of Jeugdwet of Participatie wet. Je bent specialist op jouw vakgebied.

Hoe zorg jij als professional dat we inwoners in samenhang zorg en ondersteuning bieden?

Informatie over de training

Deze training gaat vooral over dit fenomeen: je bent specialist maar de ondersteuningsvragen van de inwoner vragen een generalist. Op deze dag leer de beter de taal van de andere wetgeving en leer je samenwerken met de andere disciplines.

Deze training is specifiek bedoeld voor professionals die meer als 2 jaar ervaring hebben binnen het sociaal domein.

Tijdens de training leer je onder andere:

  • Kennis over systeemwereld versus leefwereld
  • Doen we een Ronde tafel overleg
  • Nemen we je mee in de wettelijke uitgangspunten van de disciplines en de wet WAMS
  • Komen onze paarse- krokodillen- frustraties aan bod

Ter voorbereiding op de training:

  • neem een best-practise casus mee
  • neem een paarse-krokodillen-frustratie mee

Voor alle verstrekte informatie geldt dat er vertrouwelijk (AVG proof) mee wordt omgegaan en zonder expliciete toestemming niets gebruikt zal worden voor een ander doel dan de training.

Duur 

1 dag, van 09.30 – 16.30  

Volgende datum en locatie 

31 oktober 2024 - Eindhoven

Bewijs van deelname 

Je ontvangt een certificaat van deelname. 

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden