Skip to main

Toezicht en Handhaving in de Wmo 2015

Leer in deze training alles over kwaliteitsborging van ingekochte zorg, fraudebescherming voor de kwetsbare Wmo-doelgroep en hoe overheidsgeld terechtkomt bij burgers die het écht nodig hebben. 

Informatie over de training

Na afloop van deze training ben je volledig op de hoogte van alle belangrijke aspecten rondom toezicht en handhaving in de Wmo. 

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is mensen ondersteunen in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, zodat zij meer levenskwaliteit ervaren. Gemeenten zijn echter integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en het toezicht daarop. Burgers bepalen hoe goed de kwaliteit van dienstverlening is.

Toezicht op de kwaliteit en handhaven zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij handhaven moet worden gedacht aan fraude door een zorgaanbieder, of bijvoorbeeld fraude met een persoonsgebonden budget door een zorgverlener of cliënt. 

Om je volledig vertrouwd te maken met toezicht en handhaving binnen de Wmo, komen tijdens deze training onder andere aan bod: 

  • De wettelijke bepalingen rondom toezicht en handhaving in de Wmo 2015
  • Kwaliteitstoezicht en handhavingstoezicht
  • Belegging toezicht en in-of externe handhaving 
  • De bevoegdheden toezichthouders
  • Vormen van rechtmatigheid en ongepast gebruik
  • Risico-indicatoren bij Pgb
  • Wanneer en hoe verricht je (voor)onderzoek?
  • Wie schakel je wanneer in?
  • Wanneer kun je voorzieningen of zorg intrekken en terugvorderen?
  • Gevolgen van fraude voor cliënten en aanbieders
Duur 

1 dag, van 09.30 - 16.30 

Volgende datum en locatie 

Nog nader te bepalen. 

Trainingsmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld en bestaat uit de hand-outs van de training. 

Bewijs van deelname

Je ontvangt een certificaat van deelname.

Kosten

Ben je niet in dienst van YER, dan kost deze training inclusief lunch € 350,- (excl. Btw).

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden