Skip to main

Samen voor veiligheid

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn al jaren belangrijke thema's. Ondanks inspanningen blijft het een hele opgave om cirkels van geweld binnen gezinnen te doorbreken: huishoudens en gezinnen die iedere professional kan tegenkomen, maar waarin veel en complexe problematiek speelt, die niet altijd meteen zichtbaar is.

Een grondige analyse en een gezamenlijk plan zijn de basis voor een effectief veiligheidsplan voor het stoppen en duurzaam oplossen van geweld in gezinnen/huishoudens en het creëren van structurele veiligheid. De juiste taal en een gedeelde visie helpen de samenwerking vooruit. Om dit te leren bewerkstelligen volg je deze training waarmee je vanuit theorie, praktijk, grondhouding en een stappenplan aan de slag leert te gaan. 

Informatie over de training

Je leert wat een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is en de rol die jij hierin hebt. 

We zijn ons er namelijk steeds meer van bewust dat het doorbreken van de cirkel van geweld in gezinnen een ingewikkeld en langdurig proces is. Het vraagt samenwerken met gezinnen en de keten aan de hand van een gezamenlijk plan dat is opgesteld vanuit een gedeelde grondhouding: hoe je dit bereikt, is je leerdoel tijdens deze training.

Middels een stappenplan leer je te komen tot een veiligheidsplan dat samen met het gezin/huishouden en het betrokken netwerk (formeel en informeel) gemaakt wordt.

Je leert welke (professionele) houding hierin helpend is en wordt je bewust(er) van je eigen houding, beelden en taal.

De interactieve werkvormen zijn verschillend van aard: interactieve kennisoverdracht, filmfragmenten, casusbespreking, oefensituaties, praktijkvoorbeelden, etc. Het komen tot een veiligheidsplan wordt geoefend met praktijkvoorbeelden en je gaat er in je eigen praktijk mee aan de slag. Hiervoor krijg je een format aangereikt.

Duur van de training

Een dag, van 09.00 - 17.00

Locatie en datum

10 december 2024 - Eindhoven

Kosten

Ben je niet in dienst van YER, dan kost deze training inclusief lunch € 350,-

Bewijs van deelname

Deelname aan de training levert bij 100% aanwezigheid 6 registerpunten (informeel leren) voor SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals en jeugdzorgwerkers. Certificaat wordt door de opleider verstrekt.

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden