Skip to main
Vijf vragen aan Marco van Meel – Manager afdeling Techniek bij SWK

“Jouw ontwikkeling staat in het teken van de continue uitbreiding van kennis, kunde en kwaliteit.”

Kwaliteit mét zekerheid! SWK is het oudste waarborgfonds van Nederland en verschaft al meer dan 45 jaar waarborgcertificaten aan kopers van huizen die gebouwd worden door bij SWK aangesloten aannemers. Voor de afdeling Techniek zoekt Marco van Meel een nieuwe risicomanager bouwkwaliteit. Hij vertelt over de ambities en het unieke karakter van SWK. Ook legt hij uit welke perspectieven de nieuwe collega kan verwachten.

1. Waarom ben je neergestreken bij SWK? Wat is er uniek aan de organisatie?

"Na twintig jaar ambtenaar binnen bouw- en woningtoezicht te zijn geweest, was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Bij die zoektocht kwam ik via YER in contact met SWK. Een autoriteit op het gebied van garantie en waarborg, maar ook aanbieder van het Instrument VKB, een nieuw kwaliteitsborgingssysteem. Dit wekte mijn interesse, omdat dit toen een nieuwe ontwikkeling was binnen de bouwwereld."

"Het Instrument VKB was destijds nog niet goedgekeurd en er was een goede en zorgvuldige afronding nodig. Dat was een grote uitdaging. In die laatste fase, maar ook in de doorontwikkeling van het instrument kon ik mijn drive en ambitie volledig kwijt. SWK is inmiddels instrumentaanbieder, wat uniek is in Nederland. Er zijn er namelijk maar zeven tot de markt toegelaten."

"Wat SWK speciaal maakt, is dat we met relatief weinig medewerkers een groot ledenbestand van meer dan tweehonderd deelnemers bedienen. Die leden zijn over het algemeen de grotere, landelijk opererende bouwbedrijven en dat is een fantastische meerwaarde in het werk dat wij uitvoeren."

2. Kun je de bedrijfscultuur beschrijven en aangeven waarom die zo inspirerend is?

"De cultuur is overwegend ‘Rotterdams’ met daarnaast veel ruimte voor een persoonlijke aanpak. Het feit dat de lijntjes kort zijn en we als kleine organisatie zo veel werk kunnen verrichten, geeft mij veel inspiratie. De onderlinge samenwerking is erg prettig en er is volop ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers. Het is mooi dat de organisatie daar zo veel oog voor heeft."

3. Wat is de ambitie van SWK? Kun je voorbeelden geven van hoe dit tot uiting komt?

"In onze strategie tot 2025 hebben we meerdere ambities beschreven. Zo wil SWK in de markt hét label zijn voor zekerheid op het gebied van afbouw- en kwaliteitsgaranties voor zowel bouwondernemers als projectontwikkelaars. Daarnaast streven we naar een ledenbestand dat qua productkwaliteit en financiële degelijkheid behoort tot de top van de markt. Ook beschikken we over een lidmaatschap voor innovatieve (disruptieve) ondernemingen met groeipotentie én ambiëren we de positie van product leader."

"Wij onderhouden goede contacten met onze deelnemers. Dit stelt ons in staat om bijvoorbeeld samen op te trekken bij innovaties in de bouwwereld - zoals fabrieksmatige woningbouw en biobased bouwen - en af te stemmen hoe SWK daar in de garantie en waarborg mee moet en kan omgaan."

"Nog een ambitie is dat SWK zich blijft ontwikkelen, zowel op het gebied van kennis als kwaliteit. Ons ledenbestand behoort tot de top van de markt en de deelnemers zien SWK als zorgvuldige, gedegen sparringpartner en kennisorganisatie. Daarnaast willen wij product leader zijn en blijven. Daarvoor is een groot aanpassingsvermogen nodig. Met die  flexibiliteit spelen wij in op alle vragen en ontwikkelingen in de markt. Bovendien behouden wij zo de aansluiting bij de (markt)ontwikkelingen waar onze deelnemers mee bezig zijn. Continue uitbreiding van kennis en kunde is dus wenselijk."

4. Momenteel zoek je een risicomanager bouwkwaliteit. Welke uitdagingen liggen er en wat is belangrijk voor de juiste klik?

"Bij onze nieuwe collega zien wij graag een grote intrinsieke motivatie terug om het gebruik van het Instrument VKB in de markt te stimuleren en aannemers en kwaliteitsborgers te enthousiasmeren om ermee aan de slag te gaan. Daarnaast is de drive om het instrument voortdurend te verbeteren en ook door te ontwikkelen voor de nieuwe gevolgklassen een essentiële vaardigheid."

"Voor de juiste klik in het team zoeken wij een teamplayer die zichzelf herkent in de volgende trefwoorden: klantgerichtheid, aanpassingsvermogen, proactiviteit, initiatiefrijk, flexibel en communicatief (zeer) vaardig. Bijdragen aan een goede (onderlinge) samenwerking staat hierin bovenaan."

5. Op welke manier is werken bij SWK verrijkend voor de groei van nieuwe collega's?

"Binnen SWK is de functie van risicomanager een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen inbreng. Zoals gezegd, stimuleert SWK de professionele ontwikkeling van medewerkers door de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan bijeenkomsten, seminars en trainingen of een opleiding te volgen. De betrokken leiding ondersteunt dit actief en het is óók de wens van onze deelnemers. Zij zien SWK immers als kennisorganisatie. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zich blijvend en doorlopend ontwikkelen en laten (bij)scholen."

Meer weten over deze vacature bij SWK? Neem direct contact op met Dagmar Schenkel: dagmarschenkel@yer.nl | +31 6 29 23 91 76