Skip to main
Rick Nederpelt – Manager Financial Planning & Control bij Inter IKEA Group

"Claudia werd snel concreet, nam mijn procedure serieus en had alles strak geregeld.”

Rick Nederpelt is manager Financial Planning & Control bij Inter IKEA Group. Via bemiddeling van YER kwam hij in contact met een dynamisch bedrijf dat volop in ontwikkeling is en veel interessante uitdagingen biedt. Welke belangrijke loopbaankeuzes keuzes heeft hij gemaakt en hoe heeft YER bij zijn plaatsing geholpen? Ook geeft hij tips voor de volgende stap op de carrièreladder.

Nadat Rick aan de Erasmus Universiteit zijn studie Economie heeft afgerond, start hij bij accountantskantoor EY. Binnen Financial Audit krijgt hij al snel meer verantwoordelijkheid en hij doet ervaring op in diverse nevenfuncties op het gebied van planning, learning en data-analyse. Ook rondt hij zijn studie tot registeraccountant af. Een aantal jaar later staat hij voor de keuze: doorgroeien naar een eindverantwoordelijke rol of de stap maken naar de business? Rick heeft de ambitie om concreet te mee te bouwen aan een organisatie. Als hij bij Riwal aan de slag kan, grijpt hij deze opportunity met beide handen aan.

Claudia werd snel concreet, nam mijn procedure serieus en had alles strak geregeld.

Riwal is een internationale verhuuronderneming in hoogwerkers met operaties in zestien landen. Rick start met de uitbreiding van de Internal Audit-activiteiten en na een jaar verschuift zijn verantwoordelijkheid naar M&A en Integratie. Financial Due Diligence is een van zijn directe verantwoordelijkheden. Daarnaast doet hij interim-ervaring op in het buitenland, waar hij zich onder meer richt op de integratie van Finance. Zo is hij in Hamburg finance director voor Riwal Germany en in Stockholm begeleidt hij als finance manager de integratie van een acquisitie. Al met al zit hij aan veel kanten van de tafel. Als Riwal na een stormachtige periode in rustiger vaarwater terechtkomt, is het voor Rick het juiste moment om zijn vleugels uit te slaan.

Wat vond je zo aantrekkelijk aan de vacature?

“Met Vincent Lee had ik al eens kennisgemaakt en hij was ervan op de hoogte dat ik om me heen aan het kijken was. Toen hij me wees op deze vacature, is het balletje gaan rollen. Kort gezegd, het hele plaatje klopte voor mij. Inter IKEA is enorm in beweging en ik weet zeker dat er de komende jaren mooie uitdagingen liggen, waarbij ik het bedrijf verder kan helpen én mezelf kan ontwikkelen.”

Wat zijn die uitdagingen zoal?

“In 2016 is in de bedrijfsstructuur het nodige veranderd. Vanaf die tijd is Inter IKEA ontstaan als separate groep, verantwoordelijk voor het franchise concept, inkoop en logistiek, productontwikkeling en een stuk productie. De winkels zelf zijn van franchisees die bij ons inkopen. Vanuit die structuur is een nieuwe strategie ontwikkeld met de bijbehorende governance. Ik werk op de holding die decentraal georganiseerd is. Dit houdt in dat we een verbindende functie hebben, terwijl de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de divisies ligt. Een holding in ontwikkeling dus, waarbij een effectieve onderlinge samenwerking cruciaal is voor het behalen van de doelstellingen. Dat vraagt om goede sociale vaardigheden. Ook is in de afgelopen vier jaar onze sturingsinformatie ontwikkeld. Ondanks de grote stappen die gemaakt zijn, kunnen we hier nog meer uithalen. Verder voorzie ik in de toekomst meer behoefte aan corporate finance vraagstukken.”

Hoe verliep de samenwerking met de consultant?

“Toen ik kennismaakte met Claudia van der Putte, hadden we alle ins en outs van de functie snel op een rij. Uit alles bleek dat mijn ervaring goed aansloot. Wat opviel was dat Claudia snel concreet werd. Ze nam mijn procedure serieus en had alles strak geregeld. Ik heb wel meegemaakt dat hier opportunistischer mee omgegaan werd. Claudia daarentegen maakte duidelijke afspraken, koppelde voortdurend terug en deed wat ze beloofd had.”

Claudia informeerde me uitgebreid over de bedrijfscultuur en gaf helder aan wat de speerpunten waren.

“Ook wist ze precies te vertellen welke social skills er van belang waren. Ze informeerde me uitgebreid over de bedrijfscultuur en gaf helder aan wat de speerpunten waren. Zo raadde ze met klem aan business casual gekleed naar de eerste kennismaking te gaan. Ik vond dat wel bijzonder, want ik was het anders gewend. Maar deze voorbereiding bleek heel nuttig.”

Weet je nog op welk moment je de klik ervoer?

“De kennismaking met Denise Kouwenhoven, manager Group Finance, verliep prettig en ik was aangenaam verrast door de bedrijfscultuur. De hoge mate van professionaliteit gecombineerd met de informele setting spraken mij direct aan. Het samenhorigheidsgevoel is groot en de mensen zijn zeer benaderbaar. Een onderscheidend aspect van Inter IKEA is de cultuur van onderlinge afstemming en instemming. Dat past goed bij mij. Ik ga graag in gesprek en zie het als onderdeel van mijn rol om zaken te verduidelijken. Vrij snel bleek dat Denise en ik op dezelfde golflengte zaten en daardoor voelde ik me op mijn plek. Ook bleken er meer collega’s te zijn met een vergelijkbare achtergrond en manier van werken.”

Wat is het belangrijkste in jouw positie?

“Alles draait om vooruitdenken. Je moet de implicaties van de gebeurtenissen van vandaag op morgen overzien. Daarnaast is een sterk ontwikkeld analytisch inzicht een pre en spelen de genoemde sociale vaardigheden een grote rol. Vanuit M&A heb ik op het scherpst van de snede de dynamiek van een business ervaren. Cijfers geven een beeld, maar de mensen erachter maken de onderneming. Dit probeer ik nu samen te brengen. Ik heb een grote drive om dat deel waar ik invloed op heb op de best mogelijke manier te laten floreren.

Wat zijn voor jou leermomenten geweest?

“Belangrijk is dat je zaken en situaties niet te persoonlijk moet maken. Zodra je emotioneel betrokken raakt, vertroebelt je oordeel. Afstand nemen geeft dan weer een helder perspectief. Tegelijkertijd is een waardevolle relatie opbouwen met de mensen om je heen cruciaal om je doelen te behalen.”

Welk advies heb jij voor de volgende stap op de carrièreladder?

“Zorg dat je ervaring opdoet met solliciteren. Dat vergroot jouw kans op succes bij de functie die je ambieert. LinkedIn is uiteraard een nuttig vertrekpunt, maar maak ook kennis met recruitmentconsultants om te laten zien wie je bent. Dit soort contacten helpen om je  gedachten en wensen te structureren.”

Een waardevolle relatie opbouwen met de mensen om je heen is cruciaal om je doelen te behalen.

“Blijf jezelf ontwikkelen en zorg dat je een doel voor ogen hebt. Als je stappen maakt, evalueer dan regelmatig om te kijken of ze aansluiten op je wensenpakket. Ga confrontaties niet uit de weg, maar blijf hoffelijk en ga het gesprek aan. Krijg je de kans om in het buitenland te werken? Altijd gaan, want dit is zeer verrijkend. Ook kan een stap opzij zetten soms verstandig zijn om er daarna weer twee vooruit te doen. Als je geduld hebt, komt er altijd wel weer iets nieuws op je pad. Uiteindelijk is plezier hebben in je werk het belangrijkste wat er is.”