Skip to main

Een nieuwe financieel directeur voor SWK

SWK is het oudste waarborgfonds voor koopwoningen in Nederland en gevestigd in Rotterdam. Als relatief kleine organisatie is SWK betrokken bij grote bouwprojecten. Samen met partners HDI Global SE, Atradius en Aon geeft het fonds verzekerden garantie op de afbouw van een woning als het bouwbedrijf failliet gaat. Daarnaast kan een beroep op de waarborg worden gedaan als de deelnemer nalatig is om terechte garantieklachten op te lossen. Het klantenbestand bestaat uit bouwbedrijven als Koninklijke BAM, Heijmans, Dura Vermeer, TBI, Van Wijnen en Vorm.

Wervingsvraagstuk

Het team van SWK is hecht en veel medewerkers zijn al lang aan het waarborgfonds verbonden. Toen bleek dat voor de huidige financieel directeur en medebestuurder Peter Kraan de pensioengerechtigde leeftijd naderde, is algemeen directeur Eric Polman de wervingsprocedure gestart. Vanwege een eerdere succesvolle samenwerking viel de keuze opnieuw op YER.

SWK heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt. De positie van financieel directeur is hierin meegegroeid en is diep verankerd in de organisatie. Behalve dat het functieprofiel vroeg om ervaring met de bouwsector en diepgaande kennis van risicomanagement, was ook een focus op de lange termijn belangrijk. Daarnaast moest de beoogde kandidaat moeiteloos kunnen schakelen op hoog niveau en tegelijkertijd over een hands-on-mentaliteit beschikken vanwege de korte lijnen binnen het team van SWK.

Strategie

Voor een maximaal bereik van de arbeidsmarkt heeft Vincent Lee veel efforts gestopt in het voortraject. De vacature is op zo veel mogelijk kanalen onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan relevante media voor print en online, maar ook via diverse social mediakanalen. Ook heeft hij de eigen database ingezet om de markt proactief te benaderen. Deze combinatie heeft geleid tot een  longlist met meer dan honderd potentiële kandidaten. Vanwege de specifieke eisen van deze functie en de focus op de lange termijn had SWK de behoefte om intensief bij het opstellen van de shortlist betrokken te zijn. Deze shortlist bestond uiteindelijk uit een mix van hoogwaardige kandidaten uit de bouwsector en de verzekeringsbranche, en minder ervaren kandidaten met veel groeipotentie.

Resultaat

In de eindfase van het traject had SWK de keuze uit twee kandidaten. Beide personen waren gekwalificeerd als registeraccountant en hadden ervaring als financieel directeur. Uiteindelijk paste Nico Barendse het beste in het totaalplaatje van SWK. Niet alleen had hij veel specifieke kennis van en ervaring met risicomanagement, maar hij was ook bereid om mee te bewegen met de langetermijndoelstellingen van SWK.