Werken bij Alliander

alliander-180px

Alliander is als netwerkbedrijf verantwoordelijk voor de distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Alliander produceert of verhandelt zelf geen energie. Dat wordt gedaan door energieleveranciers, inkopers of handelaren. Het grootste deel van de energie die zij regionaal distribueren, komt van energiecentrales en windparken via de internationale en landelijke energienetten van TenneT en Gasunie. Daarnaast leveren steeds meer consumenten en bedrijven door henzelf geproduceerde energie terug aan onze energienetten.

Zij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is waar zij iedere dag samen aan werken. Alliander biedt professionals ruimte voor vernieuwende en slimme ideeën. Ruimte voor jouw energie. Alliander is de holding van groepsmaatschappijen, waaronder ook Liander, Qirion en diverse start-ups vallen. 

LIANDER

Liander is een netbeheerder. Zij leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Friesland. Jouw meterkast is er mogelijk op aangesloten, net als de meterkast van 3 miljoen andere woningen en bedrijven. Liander is geen energieleverancier, maar maakt het mogelijk dat anderen energie kunnen leveren. Meestal merk je dus helemaal niets van Liander. Je drukt op het lichtknopje of zet de verwarming aan. Zij zorgen dat het werkt.

QIRION

Qirion is expert in het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van veranderende energienetten. Zij zorgen ervoor dat het hoog- en middenspanningsnet in een deel van Nederland betrouwbaar functioneert. Qirion lost storingen 24/7 op, omdat ze weten hoe belangrijk energie is voor ons dagelijks leven en werken. Samen met klanten zorgt Qirion voor duurzame en innovatieve oplossingen voor nieuwe en bestaande energienetten. Zo werken zij samen aan een betrouwbare energievoorziening, nu en in het duurzame morgen.

Bij Alliander zijn wij bij de diverse groepsmaatschappijen doorlopend op zoek naar:

  • Engineers
  • Projectmanagers
  • Teamleiders
  • Uitvoerders
  • Werkstroombeheerders
  • Werkvoorbereider

Uitdagende vacatures bij Alliander

Resultaten 1 tot 5 van 10