Training Toezicht en Handhaving in de Wmo 2015

Training Toezicht en Handhaving in de Wmo 2015
Kwaliteitsborging van ingekochte zorg, bescherming van de kwetsbare Wmo-doelgroep tegen fraude en ervoor zorgen dat overheidsgeld alleen terecht komt bij de burger die de voorziening of dienst daadwerkelijk nodig heeft. 

Inhoud
Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is om mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, zodat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. Burgers bepalen of de kwaliteit van dienstverlening wel of niet goed is. Gemeenten zijn echter integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en het toezicht daarop. Toezicht op de kwaliteit en handhaven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij handhaven moet worden gedacht aan fraude door een zorgaanbieder, fraude met een persoonsgebonden budget door de zorgverlener en/of cliënt. 

Om de medewerkers vertrouwd te laten raken met toezicht en handhaving binnen de Wmo, komen tijdens de training onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 

  • De wettelijke bepalingen rondom toezicht en handhaving in de Wmo 2015
  • Wat is kwaliteitstoezicht en wat handhavingstoezicht?
  • Belegging toezicht en handhaving in-of extern?
  • De bevoegdheden van de aangewezen medewerker, die als toezichthouder is benoemd
  • Vormen van rechtmatigheid en ongepast gebruik
  • Risico-indicatoren bij Pgb
  • Wanneer en hoe verricht je een (voor)onderzoek?
  • Wie schakel je in?
  • In welke situatie kun je een voorziening of zorg intrekken en terugvorderen?
  • Gevolgen van fraude voor cliënt en of aanbieder

Doel
Na afloop van deze trainingsdag is de deelnemer volledig op de hoogte van alle belangrijke aspecten rondom toezicht en handhaving in de Wmo. 

Trainingsmateriaal
Het lesmateriaal zal digitaal beschikbaar worden gesteld en bestaat uit de hand-outs van de training en een theoretisch naslagwerk. 

Duur
1 dag

Planning
Eindhoven, 9 november 2023 

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Upload jouw CV

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen