Training Toezicht en Handhaving in de Wmo 2015

Training Toezicht en Handhaving in de Wmo 2015
Kwaliteitsborging van ingekochte zorg, bescherming van de kwetsbare Wmo-doelgroep tegen fraude en ervoor zorgen dat overheidsgeld alleen terecht komt bij de burger die de voorziening of dienst daadwerkelijk nodig heeft. 

Inhoud
Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is om mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, zodat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. Burgers bepalen of de kwaliteit van dienstverlening wel of niet goed is. Gemeenten zijn echter integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en het toezicht daarop. Toezicht op de kwaliteit en handhaven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij handhaven moet worden gedacht aan fraude door een zorgaanbieder, fraude met een persoonsgebonden budget door de zorgverlener en/of cliënt. 

Om de medewerkers vertrouwd te laten raken met toezicht en handhaving binnen de Wmo, komen tijdens de training onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • De wettelijke bepalingen rondom toezicht en handhaving in de Wmo 2015
 • Wat is kwaliteitstoezicht en wat handhavingstoezicht?
 • Belegging toezicht en handhaving in-of extern?
 • De bevoegdheden van de aangewezen medewerker, die als toezichthouder is benoemd
 • Vormen van rechtmatigheid en ongepast gebruik
 • Risico-indicatoren bij Pgb
 • Wanneer en hoe verricht je een (voor)onderzoek?
 • Wie schakel je in?
 • In welke situatie kun je een voorziening of zorg intrekken en terugvorderen?
 • Gevolgen van fraude voor cliënt en of aanbieder

Doel
Na afloop van deze trainingsdag is de deelnemer volledig op de hoogte van alle belangrijke aspecten rondom toezicht en handhaving in de Wmo. 

Trainingsmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit de hand-outs van de training en een theoretisch naslagwerk. 

Training Terug- en Invordering in de Wmo 2015
Terug- en invordering van Wmo-gelden, zodat deze schaarse middelen alleen terecht komen bij mensen die deze daadwerkelijk nodig hebben. 

Inhoud
Wanneer is het college bevoegd om ten onrechte verstrekte maatwerkvoorziening terug te vorderen? Is daadwerkelijk sprake van fraude of zijn de regels overtreden als gevolg van een vergissing of onduidelijkheid? 

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 kan niet meer in alle situaties worden teruggevorderd. Om procedures te voorkomen is het van belang om te weten wanneer het college bevoegd is om de ten onrechte ontvangen maatwerkvoorziening terug en in te vorderen. Tijdens deze training wordt de juridische kant van terugvordering op grond van de Algemene wet bestuursrecht toegelicht.

Onderwerpen voor deze cursus zijn:

 • Het verschil tussen fouten, ongepast gebruik en fraude
 • Herziening en intrekking van een beschikking
 • Terugvordering als verplichting of bevoegdheid
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Verjaringstermijn
 • Mogelijkheden tot verrekenen
 • 4e tranche algemene wet bestuursrecht
 • Wettelijke rente en invordering
 • Beslagvrije voet
 • Preferente schuldeisers
 • Het dwangbevel
 • Actuele wetswijzigingen en jurisprudentie

Doel
Na afloop van de training is de deelnemer op de hoogte van de basis met betrekking tot terug- en invordering. 

Trainingsmateriaal
Het trainingsmateriaal bestaat uit het handboek Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Jurisprudentie, hand-outs van de presentatie en een USB-stick met achtergrondinformatie. 

Duur
1 dag 

Kosten
€ 350,- (exclusief btw en inclusief alle kosten zoals accommodatie, lunch en lesmateriaal)

In company: in overleg 

Planning open inschrijving

Eindhoven
21 juni  2018

Amsterdam
22 november 2018

 

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. 

Gratis toegang tot YER Kenniscentrum
Alle deelnemers kunnen na afloop van deze training gedurende drie maanden kosteloos gebruik maken van het YER Kenniscentrum.

Upload jouw CV

Schrijf je vrijblijvend in en ontvang de laatste vacatures in je mailbox

Inschrijven

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact