Skip to main

Van energie(vr)eters naar energiegevers

Binnen het Sociaal Domein wordt uitvoering gegeven aan veel verschillende wetten, taken en verantwoordelijkheden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening . Allemaal wetten die gericht zijn op zorg en ondersteuning naar inwoners. Het tot tevredenheid uitvoeren van deze taken is een vak apart, zeker als het complexe situaties betreft waarbij de burger de oplossing verwacht van de gemeente. Hoe hard je ook werkt, hoe zorgvuldig je ook bent in je afweging, hoezeer je ook je best doet om het goede gesprek vorm te geven – je lijkt het in die casussen nooit goed te kunnen doen, het kost je bakken met energie. Aan dit fenomeen (de frustrerende casussen) besteden we in deze training ruim aandacht: van energie(vr)eters naar energiegevers.

Informatie over de training

In de meest ingewikkelde casussen werken met plezier, door een dynamische balans tussen verbinding en (professionele) autonomie.

Na het volgen van deze training ben je (opnieuw) bewust(er) bekwaam in het vorm geven van professionele autonomie, waarbij je stevig achter je besluit kunt staan te midden van de verschillende belangen (en eventuele spanningen) die spelen.

De subdoelen voor de deelnemers zijn:

  1. Scherp hebben van jouw positie als professional (ten opzichte van de ander)
  2. Scherp hebben van de uitgangspunten die een rol van betekenis spelen
  3. Scherp hebben wat jouw verantwoordelijkheid is én waar deze stopt
  4. Scherp hebben hoe je de werkrelatie vanuit jouw zijde open en positief houdt

Deze training bieden wij aan als maatwerk. Samen verkennen wij tegen welke aspecten de uitvoerende medewerkers (Jeugd, Wmo, P-wet) aanlopen. Zo sluit deze training perfect aan op de wensen van de opdrachtgever.

Geïnteresseerd in deze training? Vraag direct meer informatie aan Aanvragen