Skip to main

Procesregie bij complexe scheiding

Complexe echtscheidingen waar kinderen bij betrokken raken, vormen een groot onderdeel binnen de caseload van de jeugdconsulent. Vaak zijn er veel hulpverleningstrajecten geweest voor het hele gezin als systeem en individuele ondersteuning, maar blijven patronen in stand. Veelal dient de jeugdconsulent procesregie te voeren binnen deze casuïstiek. In de dagelijkse praktijk blijkt dat procesregie voeren binnen een complexe scheiding een andere professionele houding vergt naar ouders, naar kinderen en naar de aanwezige hulpverlening. Alle partijen vragen hulp bij de gemeente waardoor de jeugdconsulent in het inhoudelijk traject dreigt te verzanden en de rol van procesregisseur daardoor niet vervuld kan worden. Een dagdeel van deze training wordt samen met ervaringsdeskundigen van Villa Pinedo verzorgd.

Informatie over de training

Procesregie is denken in beweging; sturen in plaats van beheersen. De beweging organiseren, waarnemen en op basis daarvan bepalen welke interventies nodig zijn.

In deze training worden de 7 velden van procesregie behandeld aan de hand van eigen casuïstiek van de deelnemers. Er is veel ruimte voor eigen (succes-)ervaringen en deze te binden aan de 7 velden. Attitude in o.a. meervoudige partijdigheid, gesprekstechnieken en afbakenen zijn sturingsmethoden om als procesregisseur vanuit de gemeente duidelijke verwachtingen te creëren naar alle betrokken partijen. Beproefde werkmodellen, eigen kennis en ervaring worden gekoppeld aan de uitgangspunten van procesregie waardoor je na deze training handvaten hebt om op proces te sturen.

Deze training bieden wij aan als maatwerk. Samen verkennen wij tegen welke aspecten de uitvoerende medewerkers aanlopen. Zo sluit deze training perfect aan op de wensen van de opdrachtgever.

De training is geaccrediteerd bij het SKJ met accreditatienummer: SKJ215056

Geaccrediteerde punten totaal: 8.50

Geïnteresseerd in deze training? Vraag direct meer informatie aan Aanvragen