Skip to main

Integraal samenwerken sociaal domein

Binnen het Sociaal Domein geven we uitvoering aan veel verschillende wetten, taken en verantwoordelijkheden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet, Leerplichtwet, de SMI regeling, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Allemaal wetten die gericht zijn op zorg en ondersteuning naar inwoners en zo zijn er nog veel meer wetten en regelingen.

Het tot tevredenheid uitvoeren van taken die voortvloeien uit deze wetten, is een vak apart, zeker als het complexe situaties betreft, waarbij de burger de routes (logischerwijs) niet goed kent en professionals elkaar niet goed vinden of elkaar zelfs niet (er)kennen.

Belemmeringen in het uitvoeren van je werk komen voort uit onder andere privacy beperkingen, de verwachting van de inwoner dat jij als vertegenwoordiger van de gemeente ook vanuit andere wetten kennis hebt en zaken kunt regelen, overstijgende kennis over het systeem enzovoort. Er wordt dikwijls van jou als professional verwacht dat je een domein overstijgende generalist bent, terwijl jij veel meer een specialist bent op het gebied van het uitvoering geven aan Wmo of Jeugdwet of Participatie wet. Je bent specialist op jouw vakgebied.

Deze training gaat vooral over dit fenomeen: je bent specialist maar de ondersteuningsvragen van de inwoner vragen een generalist. De inwoner mag een domein overstijgende aanpak verwachten van de gemeente.

Informatie over de training

Primair gaat deze training meer over visie (op integrale samenwerking) en minder over kennis (kennis over de verschillende wetten komt wel aan bod). En natuurlijk maken we er met specifieke vragen van professionals een maatwerk training van.

Onderdelen trainingsdag:

  • Kennismaking – interactieve werkvorm
  • Kahoot- Kennistest
  • Visieblok- Systeemwereld/ leefwereld
  • Ronde tafel overleg
  • Wettelijke uitgangspunten en de wet WAMS
  • Oefening paarse krokodil

Deze training bieden wij aan als maatwerk. Samen verkennen wij tegen welke aspecten de uitvoerende medewerkers (Jeugd, Wmo, P-wet) aanlopen. Zo sluit deze training perfect aan op de wensen van de opdrachtgever.

Geïnteresseerd in deze training? Vraag direct meer informatie aan Aanvragen