Skip to main

Schuldhulpverlening

Er zijn steeds meer mensen met problematische schulden. Integrale schuldhulpverlening wordt steeds belangrijker door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Wet schuldsanering natuurlijke personen. De primaire verantwoordelijkheid voor schuldhulp ligt bovendien bij gemeenten.  

Er is hierdoor flinke vraag naar medewerkers met kennis van schuldhulpverlening, ook wel schulddienstverlening genoemd. Het YER Kenniscentrum biedt je een praktijkgerichte trainingsdag, waarmee je de voor schuldhulpverlening benodigde kennis snel eigen maakt.

Informatie over de training

Het doel van de trainingsdag is om de deelnemers in staat te stellen het bestaan van schulden bij klanten te signaleren en eventueel door te verwijzen naar schuldhulpverlening. 

Deze training start met in het kort de geschiedenis en ontwikkeling van schuldhulpverlening. Vervolgens leer je welke positie schuldhulpverlening inneemt op de sociale-zekerheidskaart, en gaan we inhoudelijk in op onder meer: 

 • Integrale schuldhulpverlening
 • De oorzaken van problematische schulden
 • De verschillende doelgroepen
 • De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • De NEN 8048-norm
 • De NVVK Gedragscode Schuldregeling en de NVVK Gedragscode Budgetbeheer
 • De fasen in het minnelijke traject schuldhulpverlening
 • De registratie van schulden (BKR, Experian, LRS, CIR en LIS)
 • Berekening van de aflossingscapaciteit (het Vrij te laten bedrag (Vtlb))
 • Soorten schuldeisers en hun rangorde
 • De Wet op het Consumentenkrediet, de Wet op het financieel toezicht, het Besluit Reikwijdtebepalingen, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (beslagvrije voet), de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk Wetboek
 • De (inhoud en achtergrond van de) Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
 • De verhouding tussen het minnelijke traject en wettelijke schuldsanering
 • Aanvraag, duur, verloop en (tussentijdse) beëindiging van Wsnp-trajecten

Ook is er aandacht voor andere relevante sociale wet- en regelgeving, in het bijzonder de Participatiewet (PW). Kennis van begrippen uit deze wet is noodzakelijk als je werkt in de schuldhulpverlening.

Duur 

1 dag, van 09.30 – 16.30  

Volgende datum en locatie 

4 april 2025 - Utrecht

Trainingsmateriaal

De deelnemers ontvangen digitaal de hand-outs van de presentatie.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Kosten

Ben je niet in dienst van YER, dan kost deze training inclusief lunch € 350,- (excl. Btw).

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden