Skip to main

Integraal kwaliteitsmedewerker nieuwe stijl (basis)

Als Kwaliteitsmedewerker wordt er meer van je gevraagd dan voorheen. Dat kan ook niet anders: de Jw, Wmo en Pw zijn gericht op een participatiesamenleving, waarin eigen kracht en brede vraagverheldering centraal staan. Dit vraagt onder meer om sociaaldomein-brede, integrale primaire procesbeschrijvingen, data-gestuurd werken, maar ook het coachen en intrinsiek motiveren van medewerkers die niet gewend zijn aan deze nieuwe werkwijze.  

Kortom: een nieuw takenpakket qua inhoud en vorm, waarop deze interactieve basistraining helemaal is afgestemd. Onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden uit het sociaal domein, leer jij de transformatie in het sociaal domein te laten slagen. 

Informatie over de training

Deze training is bedoeld voor sociaaldomeinconsulenten met minimaal 2 jaar ervaring en professionals die willen ervaren of de functie  Kwaliteitsmedewerker hen zou bevallen. 

Leerdoelen

 • Je bent op de hoogte van de inhoud van het takenpakket van een Integraal Kwaliteitsmedewerker Nieuwe Stijl
 • Je bent in staat om een integraal werkproces en werkinstructie te maken
 • Je weet hoe je kunt sturen op kwantiteit en kwaliteit
 • Je kunt toetsen of het onderzoeksverslag en de beschikking aan de vereisten voldoen (zoals motivering, rechtszekerheid en objectiviteit)
 • Je weet hoe je de consulenten moet coachen en enthousiasmeren
 • Je weet wanneer je supervisie, intervisie en coaching in zet om feedback te creëren met als doel deskundigheidsbevordering van medewerkers
 • Wat is het takenpakket van een Integraal Kwaliteitsmedewerker Nieuwe Stijl?
 • Wat is het verschil tussen een werkproces en een werkinstructie?
 • Hoe maak je een LEAN integraal primair werkproces d.m.v. een workflow?
 • Hoe kun je sturen op kwantiteit en kwaliteit van de geleverde voorzieningen/diensten?
 • Wat zijn de eisen van een gedegen onderzoek, onderzoeksverslag en beschikking?
 • Hoe coach je een consulent?
 • Hoe kun je een medewerker intrinsiek motiveren om een bepaalde verandering te realiseren?
 • Wanneer zet je supervisie, intervisie en coaching in?
Duur 

Een dag, van 09.30 – 16.30  

Volgende datum en locatie 

8 mei 2023 - Eindhoven 

Bewijs van deelname

Na deze training ontvang je een certificaat van deelname.

Kosten

€250

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden