Skip to main

Generalist nieuwe stijl

De transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving vraagt om nieuwe competenties en vaardigheden van professionals zoals jij. Via praktijkvoorbeelden en interactieve werkvormen worden in deze training daarom alle recente ontwikkelingen meegenomen. Brede hulpvraagvraagverheldering en het eigenkrachtprincipe komen bijvoorbeeld volop aan bod. Ook leer je gebruik te maken van het outcome-model en een stappenplan om tot gedegen, SMART-geformuleerde adviezen te komen.

Informatie over de training

Deze training leid je t-shaped op: door je kennis van andere vakgebieden te verbreden, leer jij cliënthulpvragen breder te bekijken. Ook leer je een methodiek die cliënten aanzet zelf oplossingen aan te dragen die het probleem bij de wortels aanpakt, om hen weer regie over het eigen leven te geven. 

Tijdens drie trainingsdagen leer je: 

 • De belangrijkste overeenkomsten en verschillen in de Pw, Jw en Wmo 
 • Vanuit welke wet moet worden geïndiceerd en welke wet wanneer voorrang heeft 

Eerste trainingsdag
Integrale vraagverheldering

In de ochtend leer je casussen integraal te benaderen. Onderwerpen:

 • Hoe stimuleer je integraal werken?
 • Uitleg outcome model: stappenplan brede uitvraag hulpvraag en SMART formuleren
 • Eisen waaraan een onderzoek(sverslag) en beschikking moeten voldoen
 • Bespreking voorbeeld onderzoeksverslag brede vraagverheldering en beschikking
 • Integraal werken in relatie tot de AVG

Training Participatiewet

In de middag komen de belangrijkste aspecten van de participatiewet (Pw) aan bod, in relatie tot het sociaal domein. Onderwerpen:  

 • Doelstellingen en grondbeginselen Pw
 • De kring van rechthebbenden
 • Algemene bijstand (aanvraag en verificatie)
 • Bijzondere bijstand
 • Vormen van bijstand
 • Arbeids- en overige verplichtingen
 • Alle ontwikkelingen in wet –en regelgeving en recente jurisprudentie

Tweede trainingsdag
Training Wet maatschappelijke ondersteuning

De in relatie tot het sociaal domein belangrijkste aspecten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):  

 • Doelstellingen en wettelijk kader Wmo
 • Eigen kracht en zelfregie
 • Uitleg over gebruikelijke zorg, een algemene gebruikelijke en een algemene voorziening
 • Uitleg soorten voorzieningen
 • Verstrekkingsvormen
 • Afbakening met andere wetten zoals de Zorgverzekeringswet en de Wlz
 • Alle ontwikkelingen in wet –en regelgeving en recente jurisprudentie

Derde trainingsdag
Training Jeugdwet

De in relatie tot het sociaal domein belangrijkste aspecten van de Jeugdwet(Jw):  

 • Doelstellingen en wettelijk kader Jw (o.a. waarvoor is de Jw verantwoordelijk?)
 • Kwaliteitskader jeugd
 • Jeugdhulpplicht
 • Bovengebruikelijke zorg
 • Uitleg soorten voorzieningen
 • Verstrekkingsvormen waaronder Pgb-eisen en hoe te boordelen?
 • Vrijwillige hulpverlening versus gedwongen kader (o.a. gesloten kader/via rechter)
 • Rechtspositie van jeugdigen en hun ouders
 • Vervoer Jw en leerlingenvervoer
 • Alle ontwikkelingen in wet– en regelgeving en recente jurisprudentie
Duur

Drie dagen, van 09.30 - 16.30

In verband met de duur van deze training is akkoord van je consultant verplicht.

Volgende datum en locatie

14 en 30 november en 7 december 2023 - Laren

Bewijs van deelname

Na de training ontvang je een certificaat van deelname.

Kosten

Ben je niet in dienst van YER, dan kost deze driedaagse training inclusief lunches € 1.250,- (excl. Btw).

Geïnteresseerd in deze training? Meld je direct aan Aanmelden