Skip to main
Dick van Veelen - Algemeen directeur bij Vis Groep

"Wil je mensen meekrijgen, dan is het belangrijk dat je een goed verhaal hebt dat onderbouwd is met sterke argumenten."

Vijftien jaar geleden realiseerde Dick van Veelen zich dat het cruciaal is om de aarde op de juiste manier te onderhouden. Sindsdien heeft het onderwerp duurzaamheid hem niet meer losgelaten. Als directeur van Vis Groep, een overkoepelende organisatie in de bouwsector, zet hij al zijn kennis en ervaring in. Céline Landman is gespecialiseerd in wervingsvraagstukken rondom verduurzaming en als inhoudelijk sparringpartner adviseert zij op strategisch niveau. In gesprek met Céline vertelt Dick over de urgentie van duurzaam ondernemen en hoe je duurzaamheid een steeds grotere rol laat spelen in je organisatie.

“Voordat ik startte bij Vis Groep was ik al geïnteresseerd in duurzaamheid. Bij een van mijn vorige werkgevers besefte ik hoe belangrijk dit thema is voor bedrijven. Behalve dat we de planeet moeten beschermen voor toekomstige generaties, is het ook een marktbeweging die je niet aan je voorbij kunt laten gaan. Als je nu niet aanhaakt, dan haak je af. Ook Vis Groep heeft dus stappen gezet. Omdat veranderingen binnen een organisatie vaak weerstand oproepen, kan het lastig zijn om collega’s mee te krijgen. Maar ik kan niet anders concluderen dan dat dit bij ons uitstekend is gelukt. Het belangrijkste is dat je een goed verhaal hebt dat onderbouwd is met sterke argumenten. Zo maak je mensen warm voor het idee.”

Voorsprong door klimaatakkoord Parijs

“Bij het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 kwamen voor de bouw specifieke doelstellingen naar voren. Een van die doelen was dat alle overheden vanaf 2023 de eis stellen dat aanbestedingen een circulaire economie ondersteunen. Voor ons was de boodschap helder: we moeten aan de slag. Het was duidelijk dat de marktbeweging onvermijdelijk was en wij besloten erop te anticiperen. Hoe? Door een duidelijk beeld van de toekomst te formuleren en onze doelstellingen scherp te stellen. Zo wilden we een voorsprong nemen. Ook nu focussen we nog altijd op de welbekende stip aan de horizon. Waar we voorheen als organisatie reageerden op nieuwe ontwikkelingen, anticiperen we nu. Met als gevolg dat we vooroplopen.”

Mentaliteitsverandering door open communicatie

“Naast dat het verhaal helder moet zijn, is de belangrijkste vraag: hoe breng je de boodschap over op je medewerkers? Het zit hem voornamelijk in herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Dit gebeurt bij ons op allerlei manieren. Zo ga ik tijdens groepsbijeenkomsten op het zeepkistje staan en vertel welke richting we op gaan. Ook heeft Vis Groep een eigen personeelsblad, waarin duurzaamheid een prominente rol speelt en we uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken. Verder leent het informele circuit zich uitstekend voor dit doel. Een gesprek bij de koffiemachine of de vrijdagmiddagborrel bijvoorbeeld."

"Ideeën uitwisselen en in gesprek gaan met elkaar is typisch voor onze bedrijfscultuur. De deur staat altijd open. Onderwerpen die vanuit de organisatie komen, zijn het meest inspirerend en creëren tegelijk ook het meeste draagvlak. Dat is het voordeel van een wat kleinere organisatie: iedereen kent elkaar en we zorgen dat iedereen gehoord wordt. Op die manier ontstaat verandering.”

Geen afval, geen uitval

"Bij Cirkelstad - hét platform voor koplopers in de bouw waarbij ik vanaf het begin betrokken ben - is het motto ‘geen afval, geen uitval’. Dit hebben we uitgebouwd tot een gerichte methode en inmiddels is het een begrip onder de bedrijven die meedoen. ‘Geen afval’ heeft betrekking op de materialenstroom en het energieverbruik. Gebruik en vooral hergebruik van materialen staat hier voorop. ‘Geen uitval’ verwijst naar de manier hoe we met onze medewerkers omgaan. Verduurzamen gaat namelijk over veel meer dan afvalstromen. Ik vind het beperken van uitval ook heel belangrijk; daarom ondersteunen we onze medewerkers bij hun groei. De Vis Academy speelt daarin een belangrijke rol en daar ben ik trots op."

"Op de Vis Academy kunnen medewerkers zich ontwikkelen. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te groeien en dat draagt bij aan het niveau in het bedrijf. Naast het feit dat de Academy ervoor zorgt dat iedereen tevreden is en goed terechtkomt, geeft die ons ook de mogelijkheid om met elkaar in contact te staan. Bovendien: wanneer je iemand opleidt volgens een bepaald principe, straal je dat uit naar de klant. Dat zorgt ervoor dat je positief opvalt in de markt.”

Op zoek naar verbinders en teamplayers

“Bij duurzaamheid horen ook duurzame relaties. Niet alleen met klanten, maar ook met de mensen die bij Vis Groep werken. Zoals gezegd kunnen onze medewerkers via de Academy praktische skills leren. Ook werken wij samen met mensen die vroeger onder de categorie ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ vielen. Omdat duurzaamheid zo’n wezenlijk onderdeel is van onze strategie, is het belangrijk dat nieuwe medewerkers goed aansluiten bij de bedrijfscultuur. Dat kan soms lastig zijn, ondanks dat we goed weten wat we zoeken. Voor de juiste match met de organisatie gaan we op zoek naar echte verbinders en teamplayers. Collega’s dus in de breedste zin van het woord.”

Wil je aan de slag met duurzaamheid en meer weten over wervingsvraagstukken rondom dit thema? In dit interview vertelt recruitmentconsultant Céline Landman hoe organisaties verduurzaming tot een succes kunnen maken.