Skip to main
Rinke Dolfsma over werven voor woningbouwcorporaties

“Corporaties zoeken vaak kandidaten die veranderingsgericht en communicatief sterk zijn.”

Woningbouwcorporaties maken een transitie door en zijn op zoek naar een nieuwe balans. De sector heeft behoefte aan talent met visie en aanvullende competenties. Welke ontwikkelingen zijn er gaande en hoe kun je hierop inspelen? Aan het woord is Rinke Dolfsma, recruitmentexpert voor specialisten en managers binnen de publieke sector.

“Ik werk al meer dan vijftien jaar samen met woningcorporaties en volg de ontwikkelingen op de voet. Op dit moment is het de belangrijkste vraag hoe corporaties het beste kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Daarvoor moeten processen bedrijfsmatiger worden ingericht zonder de maatschappelijke taakstelling uit het oog te verliezen.”

Verzakelijking is grote trend

“Deze verzakelijking is een belangrijke trend. Van oudsher staat het belang van de huurder voorop en dat is nog altijd zo. Maar het besef dat je de euro maar een keer uit kunt geven, dringt steeds meer door. Woningbouwcorporaties hebben een uniek ‘verdienmodel’, waarmee zij het belang van de huurder dienen. Ook moeten ze opereren binnen een complex financieel en maatschappelijk kader. Dat veroorzaakt een spanningsveld, want hoe kun je de hoge kosten voor het bouwen, renoveren en verduurzamen - Nederland moet in 2050 gasloos zijn – blijven financieren?”

Verlaging verhuurderheffing

“Daarnaast zijn op Prinsjesdag 2020 een aantal nieuwe kabinetsplannen bekendgemaakt die van invloed zijn op de ontwikkelingen binnen de sector. Zo wordt de verhuurderheffing met € 200 miljoen per jaar verlaagd. Tegelijkertijd is er sprake van een verhoging van € 62 miljoen vanwege de overschrijding van het budget voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing nieuwbouw (RVVN). Dit betekent dat de werkelijke verlaging lager uitvalt. Aangezien deze jaarlijkse heffing geheel voor eigen rekening is, blijft er minder geld over voor de vergroting van de leefbaarheid in achterstandswijken of de al genoemde duurzaamheidsmaatregelen."

Woningbouwimpuls en Regeling Reductie Energieverbruik

"Een ander plan is om het woningtekort in de grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen - aan te pakken en de bouwproductie op niveau te krijgen. Hiervoor komt een bedrag van € 1 miljard beschikbaar. Ook wordt er in 2021 eenmalig een bedrag van € 125 miljoen ter beschikking gesteld voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Dit kunnen corporaties inzetten ten behoeve van maatregelen op het verminderen van energieverbruik."

Verscherpte wet- en regelgeving

“De wet- en regelgeving is in de afgelopen jaren aangescherpt en complexer geworden. Per 1 januari 2021 dienen woningcorporaties hun externe verslaggeving volgens net zulke strenge eisen te rapporteren als beursgenoteerde ondernemingen – de zogenoemde OOB-status. Dit krachtenveld vraagt om een delicate balans tussen de belangen van huurders aan de ene kant en de verplichtingen vanuit de overheid en externe toezichthouders aan de andere kant.”

Veel kansen voor commercieel talent

“Om de grote en complexe geldstromen in goede banen te leiden en op de juiste manier te investeren voor de lange termijn is visie nodig. Zoals het inrichten van een portefeuillestrategie en assetmanagement. Om hierbij aan te sluiten zoeken corporaties vaak naar kandidaten die veranderingsgericht en communicatief sterk zijn, ongeacht de achtergrond. Ook zijn ze geïnteresseerd in talent van buiten de sector. Die kandidaten zijn vaak gewend om door een commerciële bril te kijken en hun zakelijke knowhow voegt veel extra’s toe. Daar staat tegenover dat het een interessante tijd is voor een overstap, omdat de projecten in de corporatiesector vaak veel uitdagender zijn dan bij een bedrijf waar het puur draait om de winst onderaan de streep. Tegelijkertijd brengt werken in deze sector een goede werk-privé balans en uitstekende opleidingsmogelijkheden met zich mee.”

Nieuwe functies door data- en risicomanagement

“Door de complexiteit van de nieuwe wet- en regelgeving breiden teams zich uit. Zo heb ik bij een opdrachtgever onlangs in één wervingstraject vijf nieuwe collega’s geworven vanwege onderbezetting. Op managementniveau zijn verbindende vaardigheden en veranderingsgerichtheid veel gevraagde competenties. Daarnaast hebben corporaties te maken met hedendaagse thema’s als data- en risicomanagement. Hierdoor ontstaan nieuwe functies , zoals de informatiemanager en de concerncontroller. Die laatste rapporteert als onafhankelijke functionaris rechtstreeks aan de raad van bestuur.”

Businesspartner voor de lange termijn

“De afgelopen vijftien jaar heb ik veel duurzame relaties opgebouwd en ben ik meegegroeid met mijn netwerk. Sommige kandidaten zijn nu opdrachtgever of omgekeerd. Zo heb ik teams helpen opbouwen en ik ben bekend met de strategie van mijn opdrachtgevers. Voor hen ben ik een businesspartner voor de langere termijn die kritisch meedenkt en onafhankelijk advies geeft.”

Gecommitteerd aan het resultaat

“Bij YER starten we een opdracht altijd met het einddoel voor ogen. Alles staat in het teken van kwaliteit en we zijn gecommitteerd aan het resultaat. Ik pas de strategie steeds aan het wervingsvraagstuk aan en heb een scherp oog voor wie goed bij de organisatiecultuur past. Dit betekent dat ik net zo lang doorga tot ik de juiste kandidaat heb gevonden.”

Maximaal bereik van talent

“Daarnaast bereik ik de arbeidsmarkt maximaal. Ik breng alle actieve, passieve en latent zoekende kandidaten in kaart. Op die manier hebben mijn opdrachtgevers toegang tot het beste talent binnen én buiten de sector. Dus als je je team wilt uitbreiden met nieuwe expertise, dan biedt ons krachtige netwerk veel mogelijkheden voor de juiste match.”