Skip to main
Menno van Oostveen – Head basic IT services bij TenneT

“Het traineeship op basis van detavast past goed bij de doelstellingen van TenneT.”

Menno van Oostveen is head basic IT services bij TenneT. De Nederlands-Duitse netbeheerder zorgt ervoor dat meer dan 44 miljoen Nederlandse en Duitse eindgebruikers 24/7 gebruik kunnen maken van een betrouwbaar en veilig elektriciteitsnetwerk. Menno en zijn team is verantwoordelijk voor het IT-fundament van TenneT: datacenters, servers en middleware, maar ook de IT-werkplekken van medewerkers. Om jong talent aan te trekken heeft Menno met Kevin Barelds en Bob Tenniglo van YER een Talent Development Programme opgezet. Hoe is die behoefte ontstaan en hoe ervaart Menno de samenwerking met YER? 

Grote uitdagingen in de energiesector 

"TenneT zorgt dat het licht blijft branden en dat elektriciteit altijd en overal voor iedereen beschikbaar is. Het is onze kerntaak om de hoogspanningsnetten in bedrijf te houden en een leveringszekerheid van 99,999% te waarborgen. Een uur geen stroom kan immers zorgen voor grote problemen. Tegelijkertijd is het energielandschap de afgelopen jaren veranderd en zitten we in Europa midden in een grote energietransitie.  

Die transitie zorgt voor een nieuw energielandschap met zonne- en windmolenparken, waarvoor we onze hoogspanningsnetten voortdurend moeten uitbreiden. Offshore, onze netten op zee waarop de windparken zijn aangesloten, heeft zich binnen ons bedrijf ontwikkeld tot een enorme divisie voor hernieuwbare energie. Ook anticiperen we op toekomstige trends als elektrische voertuigen en de elektrificatie van nagenoeg alles. De combinatie van al deze uitdagingen maakt werken bij TenneT heel dynamisch en dat stimuleert mij in hoge mate."  

Echte teamplayers met een sterke onderlinge band 

"Binnen ons bedrijf is het besef dat je elkaar nodig hebt groot. Iedereen is toegewijd aan het vooruitbrengen van de energietransitie en ervoor zorgen dat het licht blijft branden. Om de elektriciteit soepel van a naar b te laten gaan en vraag en aanbod in balans te houden heb je veel verschillende experts nodig. Mensen die gespecialiseerd zijn in de bouw en het onderhoud van de fysieke lijnen, teams die het geheel 24/7 in bedrijf houden en collega’s die weten hoe ze met Den Haag en Brussel in gesprek gaan over regulering. Het mooie van TenneT is dat medewerkers altijd bereid zijn samen te werken en verschillen te overbruggen."  

Soft skills steeds belangrijker in IT 

"In onze bedrijfscultuur spelen diversiteit en inclusie een grote rol. Mijn team is een krachtige mix van individuen die een afspiegeling zijn van de maatschappij. Echte teamplayers die zeer betrokken zijn bij hun vak. Het stereotype van de wereldvreemde IT’er die alleen achter zijn laptop zit, is niet meer van deze tijd en kán ook niet meer. IT wordt steeds complexer en alles is met elkaar verbonden. Hoe werk je samen met collega’s en stakeholders, op welke manier breng je jouw standpunten voor het voetlicht? Soft skills als goed kunnen samenwerken, communiceren en weten te verbinden treden meer en meer op de voorgrond." 

Tekort aan junior IT-medewerkers 

"Ook al spreekt het werkveld van TenneT veel mensen aan, voor IT is het altijd een uitdaging om jong talent te vinden. Een aantal jaar geleden constateerden we dat de teamopbouw niet helemaal in balans was: relatief veel experts maar weinig starters. We besloten actief op zoek te gaan naar jonge medewerkers en wilden het liefst een automatische aanwas creëren. Maar hoe moesten we dit aanpakken? Als werkgever is TenneT bekend in de technische wereld, maar binnen IT hadden we op dat moment geen grote naam. Om een betrouwbare partner te vinden gingen we met verschillende recruitmentbureaus om de tafel zitten." 

Traineeship juiste oplossing voor werving starters 

"Met Kevin Barelds en Bob Tenniglo van YER klikte het goed. Dat YER zo’n groot netwerk aan kandidaten heeft en jong talent weet te bereiken, vonden wij een grote pre. Daarnaast begrepen ze aan welke nieuwe competenties de starters moesten voldoen. Ook paste het traineeship op basis van detavast goed bij onze doelstellingen. Kandidaten zijn eerst gedetacheerd via YER en komen na twee jaar bij ons in vaste dienst. Zo leer je de mensen goed kennen, wat de kans op een langdurig dienstverband vergroot. We startten de samenwerking met vacatures voor development: java-developers en data-engineers. 

Natuurlijk was de eerste periode van ons partnerschap spannend. Zit je met elkaar daadwerkelijk op de juiste golflengte? Passen de kandidaten die YER introduceert ook echt bij TenneT en blijft de kwaliteit constant? Maar toen na de eerste twee jaar de eerste starters daadwerkelijk tekenden voor een contract bij TenneT, konden we alleen maar concluderen dat het resultaat uitstekend was en we de samenwerking wilden uitbreiden. Met als resultaat dat YER nu ook mensen werft voor infrastructuur en middleware."  

Open dialoog en transparante samenwerking 

"Het geheim van het succes van de combinatie TenneT-YER is dat we goed naar elkaar luisteren en ook echt iets doen met de signalen die we krijgen. We evalueren regelmatig en leggen alle punten op tafel – de prettige maar óók de minder aangename. Zo sturen we processen bij als die niet goed lopen en bekijken we voortdurend hoe we de opleidingsprogramma’s van kandidaten kunnen doorontwikkelen en finetunen. Die voortdurende open dialoog en transparantie zorgen ervoor dat alles goed op elkaar blijft aansluiten. Op die manier houden we het niveau van onze samenwerking hoog." 

Duurzame formule voor werving jong talent 

"De afgelopen jaren hebben we samen met YER voor de werving van starters een bestendige formule ontwikkeld. Dit totaaltraject maakt een fantastisch eindproduct: YER vindt kandidaten voor ons en verzorgt de vooropleiding en coaching, en vervolgens nemen wij het stokje over. Bijna alle jonge talenten die YER aanbrengt, kiezen voor een dienstverband bij TenneT. Deze formule biedt een solide ondersteuning van onze IT-afdeling en dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst."