Skip to main

MboRijnland versterkt team met kandidaat uit commerciële sector

YER is gespecialiseerd in werving en selectie voor vaste functies en interim-posities binnen het hoge segment van de arbeidsmarkt. Onze ervaren recruitmentconsultants richten zich exclusief op de bemiddeling van hoogopgeleide specialisten en management- en directieleden. Met onze uitgebreide executive searchmethodes en geavanceerde data-driven mediastrategie bereiken we de arbeidsmarkt maximaal. Zo brengen we u als opdrachtgever in contact met de leiders van nu en van de toekomst.

Voor de afdeling Planning & Control van mboRijnland heeft consultant Claudia van der Putte een nieuwe concerncontroller bemiddeld. MboRijnland is een instelling voor middelbaar beroeps-, contract- en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het aanbod bestaat uit middelbaar beroepsonderwijs in diverse domeinen en Middelbaar Laboratoriumonderwijs in samenwerking met Hogeschool Leiden. De instelling verzorgt ook cursussen, trainingen en opleidingen voor en met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De instelling draagt bij aan de ontwikkeling van de regio Rijnland en is sterk verankerd in de maatschappij. Met elf vestigingen in Alphen aan de Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer heeft de school een grote regionale spreiding. Er zijn zo’n 18.000 studenten en ruim 1700 medewerkers actief.

Wervingsvraagstuk

Toen directeur Planning & Control Loes Broekhof startte met de werving van een nieuwe concerncontroller, was het belangrijk dat de kandidaat commerciële ervaring meebracht. Op dat moment was de arbeidsmarkt krap. Met name voor een maatschappelijke organisatie als mboRijnland was het extra gecompliceerd om kwalitatief goede kandidaten te vinden. Dit had onder meer te maken met de cao-afspraken die niet per se aantrekkelijk waren voor financials vanuit de commerciële sector.

MboRijnland koos voor een samenwerking met Claudia van der Putte, omdat het grote netwerk van YER een maximaal bereik van de arbeidsmarkt bood. Dit vergrootte de kans om een kandidaat te vinden met commerciële competenties. Daarnaast vroeg het functieprofiel om een proactieve financial met een warm hart voor onderwijs en de publieke sector in het algemeen. Een zelfstandige en flexibele concerncontroller die zou kunnen meebewegen met alle ontwikkelingen binnen mboRijnland.

Strategie

Voor een zo groot mogelijk bereik zette Claudia een brede wervingsstrategie in. Naast het plaatsen van advertenties in diverse print en online media koos ze voor een gerichte benadering van potentiële kandidaten. Zo waren nieuwe tools als target ads onderdeel van de online campagne.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het functieprofiel zijn er tijdens het wervingsproces twee advertentierondes gehouden. Op deze manier kwam de vacature zo breed mogelijk onder de aandacht van de doelgroep in zowel de publieke als de commerciële sector. Deze aanpak leidde ertoe dat niet alleen de actieve, maar ook de passief zoekende kandidaten in beeld kwamen.

Resultaat

Uiteindelijk koos mboRijnland voor een kandidaat met een achtergrond bij een Big 4-accountantskantoor en veel ervaring in het bedrijfsleven. Het feit dat deze persoon beschikte over een relevante commerciële achtergrond en uiterst gedreven was om over te stappen naar de publieke sector, zorgde voor een zeer geslaagde match.