Skip to main
Loes Broekhof - Directeur planning & control bij mboRijnland

"Claudia committeerde zich aan de opdracht om daadwerkelijk de juiste kandidaat te vinden."

MboRijnland is als instelling voor beroepsonderwijs sterk verankerd in de maatschappij. Recentelijk heeft YER een concerncontroller geplaatst die veel ervaring in het bedrijfsleven heeft. Hoe is dit wervingstraject verlopen? Directeur Planning & Control Loes Broekhof vertelt over de procedure en de samenwerking met consultant Claudia van der Putte.

Wat is mboRijnland voor een organisatie?

“MboRijnland richt zich op middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rijnland. Met elf vestigingen in zes vestigingsplaatsen heeft de school met 18.000 studenten een sterke regionale verankering. Er zijn ongeveer 1.700 medewerkers actief. We ontwikkelen vakkrachten die waarde toevoegen aan de samenleving. Ons motto is: méér dan mbo. Bij ons leren studenten niet alleen een vak, maar we geven ze ook mee wat het betekent om onderdeel te zijn van de maatschappij. Als lid van de directie leid ik vier teams binnen de strategische staf, waaronder Planning & Control. We richten ons op hoogwaardige compacte strategische dienstverlening. Daarbij hanteren we het uitgangspunt dat het onderwijs altijd in de lead is.”

Tegen welke uitdagingen liep je aan tijdens het wervingsproces?

“Op het moment dat we met YER op zoek gingen naar een nieuwe concerncontroller was de markt krap en dat zagen we terug in de reacties. Dat had deels te maken met de mores van deze sector. De cao is bijvoorbeeld niet per definitie passend voor iedereen. Het is misschien wel een goed raamwerk voor mensen binnen het onderwijs, maar financials vergelijken zich niet met docenten. Die kijken eerder naar finance functies in andere organisaties.”

Welke invloed heeft dat gehad op de procedure?

“Het was zeer lastig om een kwalitatief goede kandidaat te vinden. We gingen op zoek naar een proactieve financial met een hart voor het onderwijs of de publieke sector in het algemeen. Naast een goede beheersing van de vakspecifieke skills was een commerciële achtergrond een pre. Bovendien moest deze persoon van innovatie houden en iedere dag een stapje verder willen gaan. Iemand die kon meebewegen met de ontwikkelingen en een voortrekkersrol wilde oppakken.” 

Waarom hebben jullie gekozen voor YER?

“Dezelfde vacature had een jaar eerder al online gestaan zonder dat er passende kandidaten op af kwamen. We hebben toen gekozen voor een interim-oplossing, omdat we een aantal vernieuwingsslagen wilden maken. Toen we opnieuw gingen werven, kozen we voor de samenwerking met een bureau. Zo konden we een groter netwerk aanspreken, waardoor de kans op een kandidaat met commerciële ervaring toenam. Financials gaan voor een volgende stap namelijk niet op de website van een school kijken. Ook komen ze zelden in aanraking met de plekken waar scholen vacatures plaatsen.”

 “We zijn met drie bureaus om de tafel gaan zitten en op basis daarvan hebben we de selectie gemaakt. Het voorstel van consultant Claudia van der Putte was heel realistisch en bevatte een helder plan van aanpak. Tijdens ons overleg was zij transparant en reëel als het gaat om het invullen van onze wensen. Het vinden van het type kandidaat met de gevraagde competenties in relatie met wat wij vanuit de cao konden bieden, was namelijk een behoorlijke uitdaging.”

Welke aanpak stelde Claudia voor?

“Als uitgangspositie koos ze voor een brede wervingsstrategie, dus ze plaatste de advertentie in zowel print als online media. Daarnaast ging haar team gericht kandidaten benaderen. Toen de eerste reacties nog onvoldoende aansloten bij de gevraagde competenties, stelde Claudia voor om nog een tweede advertentieronde te doen. Via diverse mediakanalen bracht ze de vacature opnieuw zo breed mogelijk onder de aandacht van de doelgroep. Op deze manier sprak ze  ook de kandidaten aan die passief op zoek waren naar een nieuwe baan. Dat ervaarde ik als zeer positief: ze nam hier echt haar verantwoordelijkheid. Immers, Claudia committeerde zich aan de opdracht om daadwerkelijk de juiste kandidaat te vinden. Ze wilde er dus blijkbaar al het mogelijke voor doen.”

Wat vond je van de uiteindelijke shortlist?

“Iedere kandidaat had voors en tegens, daar was Claudia vanaf het begin heel transparant over. Ik was het met haar eens, want we zagen allebei dezelfde risico’s. Maar iedereen verdient een eerlijke kans, want voor hetzelfde geld is er wel een klik. We besloten dus om alle kandidaten uit te nodigen voor een kennismaking.”

“Het was een aangename verrassing dat Claudia twee dagen na onze evaluatie enthousiast opbelde: ‘Ik heb nog een reactie voor je die echt in het rijtje thuishoort. Je móet haar spreken, dit is een hele goede kanshebber.’ Ze gaf aan dat deze kandidaat zich vanwege haar commerciële kwaliteiten nadrukkelijk onderscheidde van de anderen in de shortlist. Ook zou ik door het gesprek een goed beeld krijgen van de beschikbaarheid op de markt en de motivatie om te reageren. We wisten toen nog niet dat dit hét schot in de roos zou blijken te zijn.”

Wat gaf de doorslag in je uiteindelijke keuze?

“Nadat we alle gesprekken met de kandidaten gevoerd hadden, bleken mijn kanttekeningen toch wel te kloppen. Toen Claudia zo enthousiast belde over een specifieke kandidaat en uitlegde wat voor profiel en achtergrond ze had, wist ik dat ze een grote kans maakte. De combinatie van een achtergrond bij een Big 4-accountancykantoor en haar ervaring in het bedrijfsleven maakte dat ze meer pijlen op haar boog had dan alleen die van het onderwijs. Ook koos ze er bewust voor om naar de publieke sector over te stappen. Dat we elkaar daarin vonden, was heel mooi.” 

Hoe heb je de samenwerking met YER ervaren?

“De aanloop verliep wat stroef, omdat er maar weinig kandidaten in aanmerking kwamen. Daardoor hebben we in het begin even moeten zoeken naar het juiste ritme voor de samenwerking. Toen de shortlist eenmaal begon te lopen dacht Claudia continu mee en was ze open in haar feedback. Tijdens het proces hield ze me goed op de hoogte van de voortgang. De kandidaat die ze op het allerlaatst toevoegde, was precies het profiel waarnaar we op zoek waren. Dat toonde aan dat ze goed naar me geluisterd had.”

Ik weet vrij zeker dat ik zonder Claudia’s hulp nooit deze kandidaat had gevonden.

“Uiteindelijk is recruitment mensenwerk en het gaat om een persoonlijke klik. Die had ik met Claudia absoluut. Ik heb moeite met pusherige headhunters die jou ongevraagd benaderen en hun advies opdringen. Het is veel prettiger om met een partij te werken op basis van heldere afspraken, zodat je de juiste keuzes maakt. YER is voor mij van toegevoegde waarde geweest, omdat ik vrij zeker weet dat ik zonder de hulp van Claudia deze persoon nooit had gevonden. De kandidaat zei zelf ook dat ze in eerste instantie niet op het idee was gekomen om op websites van scholen te kijken. Maar toen ze de vacature via het kanaal van YER voorbij zag komen, werd ze meteen enthousiast. Dus zo heeft het hele proces precies datgene opgeleverd wat Claudia in het vooruitzicht had gesteld.”