Skip to main

Inter IKEA versterkt team met manager financial planning & control

YER is gespecialiseerd in werving en selectie voor vaste functies en interim-posities. De consultants richten zich exclusief op de bemiddeling van hoogopgeleide specialisten en management- en directieleden. Met welke wervingsvraagstukken hebben onze opdrachtgevers te maken? Hoe verloopt het wervingstraject en wat is het resultaat? In deze businesscase leest u over de samenwerking met Denise Kouwenhoven, manager Finance bij Inter IKEA Group.

Ter versterking van het Inter IKEA financeteam hebben Claudia van der Putte en Vincent Lee een nieuwe manager Financial Planning & Control bemiddeld. Het concern heeft de ambitie om ook in de toekomst toegankelijk te zijn voor zoveel mogelijk mensen. ‘To create a better everyday live for the many people’ is de missie van IKEA. Degelijke meubels ontwerpen die betaalbaar zijn voor iedereen.

Wervingsvraagstuk 

Vanwege een transitiefase bij Inter IKEA is er bij Group Finance een nieuwe teamstructuur ontstaan. Hierdoor is de positie van manager financial planning & control vrijgekomen. Het is de bedoeling dat deze manager als rechterhand van Denise Kouwenhoven gaat fungeren en taken van haar gaat overnemen. Zo kan zij haar focus binnen de organisatie verbreden door de financiële functie en het transformatieproces verder uit te rollen. Bij het opstellen van het profiel was een van de belangrijkste criteria dat er een goede klik zou zijn met de bedrijfscultuur. Relatiemanagement speelt een grote rol bij Inter IKEA. Er was behoefte aan een teamspeler die goed kan luisteren, geduld heeft en openstaat voor overleg. Daarnaast moest de kandidaat over tien tot vijftien jaar werkervaring beschikken en een frisse, kritische blik meebrengen om de huidige processen te optimaliseren.

Strategie

Voor de werving besloot Denise om samen te werken met YER. De expertise van de consultants in combinatie met het grote bereik binnen de arbeidsmarkt was immers van toegevoegde waarde voor de kwaliteit van de shortlist. Ook scheelde het veel tijd dat ze op deze manier de voorselectie kon uitbesteden. Daarnaast was de financiële achtergrond van de consultants een voordeel. Doordat ze op dezelfde golflengte zaten, waren Claudia en Vincent voor Denise óók een relevante sparringpartner. Het was snel duidelijk waar het team behoefte aan had en welk profiel daarvoor nodig was. Dit zorgde voor een effectief wervingsproces en vergrootte de kans op een goed resultaat.

Om de juiste kandidaat te vinden verdiepten Vincent en Claudia zich in de organisatiecultuur en de bijbehorende normen en waarden. Dat zij hier uitgebreid bij stilstonden, was volgens Denise een onderscheidend pluspunt. Vervolgens brachten zij de vacature via een zo breed mogelijke mediacampagne – print en online - onder de aandacht. Verder benaderden ze met hun excellence sourcing-methodes niet alleen alle actieve kandidaten, maar ook de passief zoekenden. Tijdens het proces stemden Claudia en Vincent regelmatig met Denise af. In de communicatie waren ze consequent, duidelijk en transparant. Deze aanpak versterkte het gevoel van een gelijkwaardige samenwerking en gaf Denise veel vertrouwen.

De uiteindelijke shortlist bestond uit sterk gekwalificeerde kandidaten die over relevante ervaring beschikten bij gerenommeerde organisaties. Ook waren zij eerder betrokken geweest bij vergelijkbare transities. De concurrentie was sterk, dus wie ging in de vervolggesprekken het verschil maken?

Resultaat

Met kandidaat Rick Nederpelt was er vrijwel direct een klik. Hij viel op door zijn professionele houding en sterke sociale vaardigheden. Tijdens de kennismaking passeerden een groot aantal thema’s de revue en hij ontwikkelde zich door zijn scherpe analytische vermogen tot een volwaardige gesprekspartner. Daarbij had hij een duidelijke visie wat betreft de toekomstige vraagstukken en doelstellingen van Group Finance. Ook kon hij zich goed vinden in de normen en waarden van Inter IKEA. De hoge mate van professionaliteit in combinatie met de informele setting en het samenhorigheidsgevoel sloten volledig aan bij zijn manier van werken. Uit alles bleek dat hij de juiste competenties bezat om het team van Group Finance te verrijken.