Voorliggende voorzieningen PW

Voorliggende voorzieningen
Geen recht op bijstand of een maatwerkvoorziening bestaat als een beroep kan worden gedaan op een (voorliggende) voorziening die gezien haar aard en doel voor cliënt toereikend en passend is. Tijdens de training komen onder meer onderstaande sociale voorzieningen aan bod:

Sociale voorzieningen van de gemeente:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet (JW)
 • Participatiewet (Pw)
 • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Sociale voorzieningen UWV:

 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 • Toeslagenwet (TW)

Werknemersverzekeringen UWV:

 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Ziektewetuitkering (Zw)

Volksverzekeringen:

 • Algemene ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)

Tenslotte wordt jurisprudentie met betrekking tot de voorliggende voorzieningen behandeld. 

Doel
Deze cursusdag heeft tot doel om de deelnemers inzicht te geven in de beschikbare (voorliggende) voorzieningen.

Bestemd voor
De cursus Voorliggende voorzieningen is bestemd voor iedereen die bij een gemeente in het sociaal domein werkzaam is.

Trainingsmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld en bestaat uit de hand-outs van de training en een theoretisch naslagwerk.

Duur
1 dag  

Planning:

Eindhoven
25 september 2023

 

 

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Upload jouw CV

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen