Training Rapporteren, beschikken en de Algemene wet bestuursrecht

Training Rapporteren, beschikken en de Algemene wet bestuursrecht
Wat is de Algemene wet bestuursrecht? Waarom is deze Algemene wet bestuursrecht ook voor ons werk in het sociaal domein belangrijk? Tevens geeft de wet de kaders aan op welke wijze we ons werk vastleggen. We hebben het dan over rapporteren en beschikken. Waaraan moet een rapport/gespreksverslag/onderzoeksrapport voldoen? Hoe leggen we vast dat een burger een voorziening in het kader van de Participatiewet (Pw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet (Jw) verstrekt krijgt of juist niet (beschikken).

Inhoud
In deze module nemen we je in vogelvlucht mee in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Wat de Awb betekent voor ons dagelijks werk in het sociaal domein. Tevens staan we uitgebreid stil bij de processen die gelden voor de Participatiewet (Pw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw), van melding tot beschikking inclusief bezwaar en beroep. Tijdens de training gaan we aan de slag met het rapporteren en beschikken. Wat moet er in een gespreksverslag/onderzoeksverslag staan? Waaraan moet een beschikking minimaal voldoen?

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • De procedure voor Participatiewet (Pw), Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw); van melding tot beschikking
  • Melding en onderzoek
  • Aanvraag
  • Rapport/gespreksverslag
  • Besluit/beschikking
  • Bezwaar/beroep
  • Klachten
  • Toezichthouden en handhaven
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Abbb)

Doel 
Na afloop van deze training weet de deelnemer wat de Algemene wet bestuursrecht inhoudt en waarom deze wet van belang is in het dagelijks werk van het sociaal domein. Voorts kent de deelnemer na afloop het proces van melding tot beschikking voor de diverse werkvelden binnen het sociaal domein waarbij ook de procedure van bezwaar en beroep inzichtelijk is. Tot slot is voor de deelnemer duidelijk hoe een rapport en/of gespreksverslag en een besluit/beschikking eruit zien en aan welke eisen deze moeten voldoen.   

Trainingsmateriaal 
Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld en bestaat uit de hand-outs van de training.

Duur
1 dag

Planning
Zwolle
2 april 2020


Amsterdam
18 november 2020

 

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Upload jouw CV

Schrijf je vrijblijvend in en ontvang de laatste vacatures in je mailbox

Inschrijven

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact