Training Rapporteren, beschikken en de Algemene wet bestuursrecht

Training Rapporteren, beschikken en de Algemene wet bestuursrecht
Wat is de Algemene wet bestuursrecht? Waarom is deze Algemene wet bestuursrecht ook voor ons werk in het sociaal domein belangrijk? Tevens geeft de wet de kaders aan op welke wijze we ons werk vastleggen. We hebben het dan over rapporteren en beschikken. Waaraan moet een rapport voldoen? Hoe leggen we vast dat een burger een voorziening in het kader van de Participatiewet (Pw), verstrekt krijgt of juist niet (beschikken).

Inhoud
In deze module nemen we je in vogelvlucht mee in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Wat de Awb betekent voor ons dagelijks werk in het sociaal domein. Tevens staan we uitgebreid stil bij de processen die gelden voor de Participatiewet (Pw), van melding tot beschikking inclusief bezwaar en beroep. Tijdens de training gaan we aan de slag met het rapporteren en beschikken. Wat moet er in een rapportage staan? Waaraan moet een beschikking minimaal voldoen?

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • De procedure voor Participatiewet (Pw), van aanvraag tot beschikking
  • Onderzoek
  • Aanvraag
  • Rapport
  • Besluit/beschikking
  • Bezwaar/beroep
  • Klachten
  • Toezichthouden en handhaven
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Abbb)

Doel 
Na afloop van deze training weet de deelnemer wat de Algemene wet bestuursrecht inhoudt en waarom deze wet van belang is in het dagelijks werk van het sociaal domein. Voorts kent de deelnemer na afloop het proces van melding tot beschikking waarbij ook de procedure van bezwaar en beroep inzichtelijk is. Tot slot is voor de deelnemer duidelijk hoe een rapport en een besluit/beschikking eruit zien en aan welke eisen deze moeten voldoen.   

Trainingsmateriaal 
Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld en bestaat uit de hand-outs van de training.

Duur 
1 dag

Planning
Rotterdam, 17 mei 2023 

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Upload jouw CV

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen