Training Veilig Samen Bouwen

Training Veilig Samen Bouwen
Deze training is gebaseerd op de houding en competenties horend bij Oplossings Gericht Werken en Signs of Safety.

In je werk kun je situaties tegenkomen waarbij het welzijn van de cliënt in het geding komt. Of nog een stap verder: er zijn zorgen over de veiligheid van de cliënt, diens kinderen en/of de omgeving. De ondersteuning is dan niet meer vrijblijvend, er moet iets gebeuren. Hoe zet je gezinnen ook in deze situaties weer in hun kracht?

Samen met het gezin en zijn netwerk werken aan veiligheid vergroot de kans op een goed werkend veiligheidsplan.

Inhoud

  • Samenwerking met het gezin en zijn netwerk indien het niet meer vrijblijvend kan
  • Het inventariseren van zorgen en krachten
  • Collegiale ondersteuning
  • Betrekken van kinderen bij het veiligheidsproces
  • Voorzitten van een veiligheidsconferentie
  • Het maken van een veiligheidsplan

Doel
Je wilt samen met het gezin, zijn netwerk en de betrokken professionals het proces van veiligheid starten en begeleiden.

Trainingsmateriaal
Je ontvangt 2 weken voorafgaand aan de training een reader. 

Duur
3 dagen. Daarnaast maken deelnemers als voorbereiding op de 3 trainingsdagen lees- en praktijkopdrachten. De training wordt afgesloten met een take-home toets. Tijdsinvestering voor de opdrachten en toets zijn 9 uur.

Planning
Utrecht, 
11 februari 2019
11 maart 2019
25 maart 2019


Eindhoven,
10 oktober 2019
31 oktober 2019
21 november 2019

Bewijs van deelname
Deelname aan de training levert bij 100% aanwezigheid registerpunten op voor de het formeel leren traject van de jeugd- en gezinsprofessionals en jeugdzorgwerkers. Certificaat wordt door de opleider verstrekt. Aanvraag bij SKJ is in behandeling. Het is altijd aan het SKJ om de normering en de daarbij horende accreditatiepunten voor een training te bepalen. Gezien de normering die het SKJ aan opleiders heeft gegeven, zal de training naar waarschijnlijkheid 27 punten opleveren.

Training Veilig Samen Bouwen

Upload jouw CV

Schrijf je vrijblijvend in en ontvang de laatste vacatures in je mailbox

Inschrijven

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact