Handhaving en fraude in de Pw

Handhaving en fraude in de Pw
Van belang is dat alleen cliënten die daadwerkelijk recht hebben op bijstand, een uitkering in het kader van de Participatiewet (Pw) ontvangen. 

Inhoud
Het doel van de Pw is om mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Pw. Het doel van de Pw is om ervoor te zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.

De gemeente is ook verantwoordelijk voor het voorkomen dat cliënten die een beroep op de bijstand doen een te hoge uitkering of ten onrechte uitkering ontvangen. Daarnaast moeten gemeenten fraude opsporen en ten onrechte ontvangen bijstand intrekken en terugvorderen. 

Om de medewerkers vertrouwd te laten raken met handhaving en fraude binnen de Pw, komen tijdens de training onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe (on)zichtbaar ben jij?
  • Verschil tussen preventie en repressie
  • Soorten fraude
  • Wanneer verricht je een onderzoek?
  • Hoe verricht je het onderzoek?
  • 4 visie-elementen van hoogwaardig handhaven
  • Het huisbezoek en uitleg over informed consent
  • De bevoegdheden vanuit de Pw, als toezichthouder en sociaal rechercheur

Doel
Na afloop van deze trainingsdag is de deelnemer volledig op de hoogte van alle belangrijke aspecten rondom handhaving en fraude in de Pw.

Trainingsmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld en bestaat uit de hand-outs van de training en een theoretisch naslagwerk.

Duur
1 dag  

Planning

Laren
30 oktober 2023

 

 

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Bekijk alle vacatures

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen