Skip to main

Nieuwe baan gevonden? Zo schrijf je een ontslagbrief

Heb je een nieuwe baan gevonden, of een andere reden waarom je afscheid neemt van je huidige werk? Afhankelijk van je contractsoort, ben je verplicht om je vertrek via een ontslagbrief te bevestigen aan je werkgever. In dit blog lees je waar zo’n brief aan moet voldoen en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voordat je deze verstuurt.

Hou rekening met je opzegtermijn

Hou voordat je ontslag neemt en je brief verstuurt altijd rekening met opzegtermijn in je contract. Als je namelijk ontslag neemt en je opzegtermijn niet uitdient, dan kan je werkgever de eventuele kosten voor een werknemer die jou vervangt bij jou in rekening brengen.

Verschillende contracttypes hebben verschillende opzegtermijnen om rekening mee te houden:

 • Als je een vast contract hebt en ontslag neemt, hou er dan rekening mee dat je een opzegtermijn in acht moet nemen. De standaardopzegtermijn is één maand, tenzij je anders overeengekomen bent met je werkgever. Als dat zo is, dan staat die afwijkende opzegtermijn in je contract.
 • Ook een tijdelijk contract heeft vaak een opzegtermijn. Als er niets over de opzegtermijn vermeld staat, is deze één maand. Sommige tijdelijke contracten kennen een kortere opzegtermijn. Als je dit met je werkgever overeengekomen bent, staat de exacte opzegtermijn in je contract.
 • Als je nog in je proeftijd zit, heb je geen opzegtermijn om rekening mee te houden. Je kunt dan op elk moment stoppen, waarna je contract direct niet meer geldt. We raden je aan om ook in je proeftijd een ontslagbrief te schrijven als je wilt stoppen.
 • Als je een nul-urencontract hebt dat tussentijds kan worden opgezegd, is je opzegtermijn 4 dagen.

Als je liever niet je gehele opzegtermijn wilt uitdienen, dan kun je daarover afspraken proberen te maken met je werkgever. Als deze daartoe bereid is, leg de afspraken die je maakt dan altijd schriftelijk vast.

Uitzonderingen op verplichte ontslagbrief

Er zijn ook contracttypes en situaties waarvoor je geen ontslagbrief hoeft te schrijven:

 • Een jaarcontract dat je uitdient tot de laatste werkdag
 • Een contract voor ziektevervanging dat je uitdient totdat de persoon die je vervangt beter is
 • Ontslagname op staande voet, omdat de reden hiervoor zó dringend is dat er geen tijd is voor het opstellen en versturen van een ontslagbrief

Elementen van een complete ontslagbrief

Een complete ontslagbrief* bevat volgens het Juridisch Loket de volgende onderdelen.

 • Je naam, adres, postcode en woonplaats
 • De naam, adres, postcode en woonplaats van de werkgever waar je ontslag neemt
 • Je woonplaats en de datum waarop je de brief schrijft
 • Een aanhef
 • Een vermelding van begindatum van je contract en je functietitel: “Ik werk sinds [begindatum] bij u in de functie [functietitel]”
 • De kern van je bericht: “Ik zeg bij dezen mijn contract op. Rekening houdend met de opzegtermijn, ben ik vanaf [einddatum] niet meer bij u in dienst.”
 • De huishoudelijke mededelingen zoals “Ik kom de bedrijfseigendommen op [datum] inleveren en zal dan ook tot slot mijn kantoorsleutel achterlaten bij de receptie.” en/of “Ik verzoek u vriendelijk mij binnen 30 dagen na afloop van mijn contract, de eindafrekening toe te sturen.”
 • Een verzoek tot bevestiging: “Graag ontvang ik uw schriftelijke bevestiging van mijn opzegging.”
 • Een correcte afsluiting: “Met vriendelijke/hartelijke groet,”
 • Je volledige naam en handtekening

Belangrijke pointers omtrent ontslagname

Met de basics voor je ontslagbrief uit dit blog, weet je zeker dat je niks belangrijks vergeet. Neem ook de volgende tips mee omtrent ontslagname en het versturen van je ontslagbrief:

 • Onthoud goed dat je bij ontslagname waarschijnlijk geen recht hebt op een WW-uitkering of ontslagvergoeding. Idealiter neem je dus pas ontslag nadat je een nieuwe baan hebt gevonden.
 • Verstuur je ontslagbrief per aangetekende post. Zo weet je zeker dat dit belangrijke document op tijd aankomt bij de geadresseerde.
 • Hou ook rekening met een eventueel concurrentie- en/of relatiebeding in je contract. Als je voor een concurrent van je werkgever aan de slag gaat, moet je in het geval van zo’n beding namelijk misschien een boete betalen.

Zolang je niet je oude schoenen weggooit voordat je nieuwe hebt – en de eventuele emotie die erbij komt kijken loskoppelt van wat er praktisch gezien moet gebeuren –  is je ontslagname in feite niet meer dan een administratief proces. De ontslagbrief is hier een belangrijk onderdeel van. Doorloop elke stap van het administratieve proces secuur, zodat alle betrokkenen tijdig weten waar ze aan toe zijn en jij tot slot met opgeheven hoofd de deur achter je dicht kunt trekken.

*Disclaimer: de inhoud van deze ontslagbrief is een voorbeeld van het Juridisch Loket. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw ontslagbrief.

Bronnen: Het Juridisch LoketRijksoverheid