Skip to main
Céline Landman - Senior consultant bij YER

"De belangrijkste voorwaarde voor succesvol verduurzamen is commitment vanuit de directie."

Wil je als organisatie aan de slag met (verder) verduurzamen? Céline Landman is senior recruitmentconsultant bij YER en gespecialiseerd in wervingsvraagstukken rondom verduurzaming. Als inhoudelijk sparringpartner adviseert zij op strategisch niveau en ze koppelt de juiste kandidaten aan het nieuwe beleid. In dit interview vertelt ze over haar aanpak en legt ze uit hoe je een duurzaamheidsbeleid succesvol maakt.

Waarom is duurzaamheid zo belangrijk?

"Verduurzamen is de trend van nu en de toekomst; de hele wereld is ermee bezig. Duurzaamheid is in feite niets anders dan toekomstbestendigheid. De enige manier om je activiteiten te continueren is door dit te doen op een voor mens en milieu verantwoorde manier. Niet alleen om zelf als organisatie toekomstbestendig te zijn, maar ook omdat je klanten en de partijen waar je mee samenwerkt steeds vaker verwachten dat je openheid geeft over bijvoorbeeld de herkomst van materialen, de arbeidsomstandigheden of de milieu-impact van je productieproces."

"Sectoren als de maakindustrie, bouw en afvalverwerking zijn al veel bezig met een of meer van de zeventien sustainable development goals (sdg’s). Denk bijvoorbeeld aan CO2-reductie, het vergroten van de circulariteit en het opstellen van grenswaarden voor acceptabele lonen en arbeidsomstandigheden. Hier valt veel winst te behalen, maar ook bij andere sectoren dringt de noodzaak van een gericht beleid steeds meer door. Voor bedrijven die duurzaamheid hebben verweven in hun strategie of hiermee willen beginnen, bemiddel ik de beste kandidaten die de markt te bieden heeft. Talent dat structureel bijdraagt aan het realiseren van hun doelstellingen."

Waar begin je als je stappen wil zetten met duurzaamheid?

"De belangrijkste voorwaarde voor succesvol verduurzamen is commitment vanuit de directie en het managementteam. Daar valt of staat alles mee. Het duurzaamheidsbeleid moet onderdeel zijn van de strategie. Als het MT niet achter de benodigde veranderingen staat, is het vechten tegen de bierkaai en leveren de inspanningen niets op. Vervolgens moet je draagvlak creëren en je medewerkers motiveren. Eigenschappen als overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en creativiteit zijn nodig om de kar te trekken. Overigens hoef je natuurlijk geen liefdadigheidsinstelling te worden om met duurzaamheid bezig te zijn. Het moet wel wat opleveren, anders is het bij voorbaat al geen duurzame ontwikkeling."

Hoe bedoel je dat precies?

"Dat organisaties duurzamer moeten gaan werken, is onvermijdelijk. Belangrijk is dat je oog houdt voor de juiste balans tussen het duurzaamheidsbeleid en de continuïteit van je bedrijf. Dit betekent dat je niet altijd tot het uiterste kunt gaan, maar moet inschatten wat realistisch en haalbaar is, op zo'n manier dat je financieel gezond blijft. Dat geldt ook voor je medewerkers. Als je een team hebt waarin veel weerstand heerst en je zet er een idealist tussen, is de kans van slagen niet groot. One size fits all geldt hier niet. De juiste match vinden op de werkvloer is maatwerk."

Wat is de grootste valkuil bij de implementatie?

"Het gevolg kan zijn dat jouw organisatie een ander type mensen nodig heeft, want je moet met een nieuwe bril naar de activiteiten kijken. Een nieuw beleid vraagt vaak om een andere mentaliteit en skill set. Ook heeft lang niet iedereen affiniteit met duurzaamheid. Bovendien houden mensen over het algemeen niet zo van verandering. Immers: gemak dient de mens. Structureel een gedragsverandering in gang zetten, kan uitdagend zijn."

"Stel: een inkoper die zich eerst alleen bezighield met prijsonderhandelingen moet nu met leveranciers in gesprek over bijvoorbeeld de herkomst van grondstoffen. Dan treden nieuwe competenties als communicatief sterk zijn en goed kunnen samenwerken op de voorgrond. Dat zijn wezenlijk andere vaardigheden, dus het is belangrijk vooraf goed na te denken over wat de nieuwe functie-eisen zijn. Daarnaast raad ik aan te inventariseren wat de positionering van bijvoorbeeld een duurzaamheidsspecialist of -manager is. Het is belangrijk dat je deze mensen op het juiste niveau plaatst. Wil je dat de kandidaten echt impact maken, dan plaats je ze liever onder operations of strategie, dan onder communicatie."

"Ik stimuleer opdrachtgevers goed na te denken over wat het zwaartepunt in de rol is. Het is dan aan mij om de nieuwe taken en competenties te concretiseren en op zoek te gaan naar geschikte kandidaten. Met de juiste mensen op de juiste posities kun je mooie stappen zetten. Zo komt je doelstelling dichterbij en boek je het beste resultaat."

Hoe help jij met het vinden van de juiste match?

"Zowel de hard als de soft skills moeten passen bij de strategische doelstellingen en bedrijfscultuur. Bij het vervullen van een functie kijken bedrijven vaak scherp naar de taken en bijbehorende harde eisen en minder naar de aansluiting op het grote geheel. Als je in een transitie zit of een nieuw beleid wil implementeren is het extra belangrijk om helder voor ogen te hebben welke vaardigheden er concreet nodig zijn. Hoe zien de doelstellingen er precies uit en welk gedrag past daarbij? Door hierover te sparren help ik om op een andere manier naar het takenpakket te kijken, zodat de eisen goed aansluiten op de daadwerkelijke situatie."

Wat is hierbij nog meer belangrijk?

"Voor het beste resultaat moeten we de tijd nemen om elkaar goed te leren kennen. Open zijn naar elkaar hoort daarbij. Op welke manier kan een kandidaat in jouw organisatie slagen? We bespreken de inhoudelijke aspecten, de verwachtingen, de valkuilen en de bedrijfscultuur. Om nog meer input te krijgen ga ik de organisatie in en praat ik met de toekomstige collega's van de kandidaat. Zo krijg ik een totaalbeeld dat ik vervolgens vertaal naar een effectieve wervingsstrategie."

Met welke mentaliteit vergroot je de slagingskans?

"De nadruk leggen op wat haalbaar is, is een belangrijke boodschap. Bij veranderingen denken mensen vaak nogal zwart-wit: het heeft geen zin, want het gaat toch niet lukken. Dat is natuurlijk nogal kort door de bocht. Beter weeg je de kansen en bedreigingen tegen elkaar af en kijk je naar wat er wél mogelijk is. In plaats van je doelen te hoog te stellen en te groot te denken, is het verstandiger klein te beginnen en de veranderingen geleidelijk door te voeren. Zo voorkom je dat je ontmoedigd raakt."

"Dit hoor ik ook veel terug van opdrachtgevers die duurzaamheid succesvol hebben verweven in hun strategie. De drempel laag houden en langzaam verhogen, werkt het beste. Als mensen zien dat kleine stappen resultaat opleveren, motiveert dat om door te gaan. Door succesjes te delen en transparant te zijn krijg je mensen mee. Formuleer je doelen helder en denk goed na over welke ideeën realistisch zijn en welke niet. Maak vervolgens een stappenplan en bepaal met welk gedrag je de doelstellingen kunt behalen."

Wat kenmerkt een succesvol duurzaamheidsbeleid?

"Als duurzaamheid onderdeel is van de strategie, zit iedereen binnen de organisatie goed op een lijn. Met eigenschappen als creativiteit, lef, vasthoudendheid en openheid draagt iedereen bij aan het resultaat. Zoals gezegd worden competenties als goed kunnen samenwerken en communicatief sterk zijn steeds belangrijker. Je kunt dit namelijk niet alleen. De kracht zit in ketenoptimalisatie en samenwerking."

"De weg naar succes is pragmatisch, dus het helpt als je flexibel bent en niet te snel wil gaan. Als het niet linksom kan, draai dan rechtsom. Waar liggen de mogelijkheden en hoe onderscheid je jezelf? De wereld verandert, op welke snelheid verander je mee? Pak je de koplopersrol met meer risico’s of blijf je in de veiligere achterhoede? Als je toekomstbestendig wil zijn, is je strategie bepalen cruciaal. Alles moet daarbij aansluiten, óók de mensen."

Meer lezen over verduurzaming binnen organisaties? In dit interview vertelt algemeen directeur Dick van Veelen hoe hij duurzaamheid succesvol heeft uitgerold binnen Vis Groep.