Skip to main

Céline Landman bemiddelt kandidaat voor nieuwe duurzaamheidsfunctie bij de A&M Groep

A&M Recycling en In2Waste Solutions vormen samen de A&M Groep, een toonaangevende speler binnen de circulaire economie. A&M Recycling is in 2003 gestart als recyclebedrijf voor restmetalen. In2Waste fungeert als onafhankelijk kennis- en innovatiecentrum en is een belangrijke pijler binnen het bedrijf. Steeds meer klanten hebben behoefte aan inhoudelijke begeleiding bij de coördinatie van afvalstromen en recyclingprocessen. Hierdoor is de functie van sustainability consultant ontstaan. Na bemiddeling van Céline Landman, senior consultant bij YER, is de positie succesvol ingevuld door Barend Ubbink. Hij vertelt waarom de A&M Groep en hij zo’n geslaagde match zijn, terwijl CFO Rob van Vijfeijken en Stefan van Alphen, commercieel verantwoordelijk voor In2Waste, delen wat een duurzaamheidsstrategie succesvol maakt.

Draagvlak creëren essentieel voor succes

De metaalwereld is altijd een voorloper geweest op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Als bedrijf met wortels in die sector zit maatschappelijk verantwoord ondernemen dan ook in het DNA van In2Waste. Stefan van Alphen stelt: “Wil je je duurzaamheidsstrategie succesvol uitrollen, dan draait het om daadkracht, creativiteit en lef. Het is cruciaal dat het gehele team aan boord is en meedoet. Dat bereik je door goed te communiceren en successen met elkaar te delen. Zo hebben wij jaren geleden ook de eerste stappen gezet. Iedereen in het proces meenemen en uitleggen waarom verduurzaming zo belangrijk is. Sta daarnaast open voor ideeën uit elke laag van je organisatie. Als je erover praat, voelen mensen zich betrokken en gaat het leven.”

Verduurzaming vraagt om nieuwe competenties

De duurzaamheidsstrategie van In2Waste ontwikkelt zich steeds verder, met als gevolg dat wervingsvraagstukken veranderen. “Een van de trends is dat we meer behoefte krijgen aan hoogopgeleide medewerkers. Duurzaamheidsprocessen en de bijbehorende vraagstukken worden steeds complexer. Er ontstaan nieuwe profielen met competenties die we niet altijd zelf in huis hebben. Tegelijkertijd willen we niet tornen aan onze unieke bedrijfscultuur, dus wie we ook aannemen, er moet een goede klik zijn. Als Rotterdams familiebedrijf steken we graag de handen uit de mouwen. De fysieke activiteiten in de haven brengen een energieke vibe met zich mee. Behalve dat kandidaten beschikken over de juiste expertise, is het belangrijk dat de mentaliteit matcht,” aldus Stefan.

Op zoek naar een nieuw profiel

Verduurzaming staat hoog op de agenda en klanten kloppen regelmatig aan voor advies over hoe ze hun afval- en recycleprocessen het beste kunnen inrichten. Hierdoor is de functie van sustainability consultant ontstaan. Rob van Vijfeijken legt uit: “Voor klanten is afval vaak een bijproduct van hun corebusiness. Ze weten niet altijd hoe ze dit proces duurzaam moeten beheersen. In2Waste heeft die kennis weliswaar in huis, maar onze accountmanagers zijn gericht op acquisitie en niet op het geven van inhoudelijk advies. Ons team kreeg behoefte aan iemand die op strategisch niveau adviezen kan uitwerken en projecten begeleiden. Zo ontstond het profiel van een hoogopgeleide technicus, die niet alleen goed uit de voeten kan met thema’s als de CO2-footprint, milieukostenindicatoren en LCA-berekeningen, maar ook commercieel sensitief is. Dit bleek een ander profiel te zijn dan wij beschikbaar hadden, dus we moesten op zoek naar iemand van buiten.”

Samenwerken met gespecialiseerde consultant

Via Vincent Lee van YER hoorde Rob dat Céline Landman gespecialiseerd is in wervingsvraagstukken rondom verduurzaming. “Functies als corporate sustainability manager, sustainability consultant en programmamanager duurzaamheid zijn relatief nieuwe posities waarvoor het aantal beschikbare kandidaten nog beperkt is. Bovendien was ons profiel vanwege de eisen – affiniteit met de sector, ervaring met duurzaamheid, een technische achtergrond en passend bij onze bedrijfscultuur - heel specifiek en behoorlijk uitdagend. Het specialisme en netwerk van Céline kwamen dus als geroepen,” zegt Rob.

Hij vervolgt: “Duurzaamheidsfuncties zijn maatwerk en kun je niet een op een invullen. Het fijne was dat Céline en ik direct op één lijn zaten en beiden gecommitteerd waren aan het proces. Ze verdiepte zich uitvoerig in het profiel en het werd steeds duidelijker welk type kandidaat het beste zou passen. In plaats van je te overvoeren met cv’s ging Céline bij de selectie weloverwogen te werk. Ze had veel oog voor wat een juiste match kon zijn, voor zowel de kandidaat als voor ons. Uiteindelijk zijn er twee selectierondes geweest en hebben we een uiteenlopende mix van mensen gesproken. Barend Ubbink was dé kandidaat waarin al onze wensen samenkwamen. Het is een pre dat hij door zijn affiniteit met de afvalbranche een diepgaand begrip heeft van de fysieke en operationele processen.”

Kennis delen en netwerk uitbreiden

Barend Ubbink heeft een technische achtergrond en veel kennis opgedaan over recyclingprocessen in de auto-industrie. Toen Céline hem benaderde voor de vacature, was dat precies het goede moment. Barend vertelt: “Ik zat in een fase dat ik mijn opgedane kennis en netwerk wilde verbreden. Vanaf de eerste kennismaking was Céline goed op de hoogte van de activiteiten en de bedrijfscultuur. Recycling is een complex vakgebied en als je bij de eerste kennismaking al zo’n helder beeld kunt schetsen van het bedrijf en mijn functie, dan heb je je grondig in de materie verdiept. Ik kon met al mijn vragen bij haar terecht en ze gaf snel feedback. Geen moment had ik het gevoel dat ze me wilde pushen. Ze was zeer benaderbaar en haar enthousiaste begeleiding werkte aanstekelijk.”

Verduurzamen doe je met elkaar

Toen Barend kennismaakte met In2Waste, voelde hij meteen een klik. Niet alleen spraken de sector en strategie hem aan, hij herkende zich ook in de visie van het bedrijf. “De visie om in projectvorm afvalprocessen duurzaam en circulair hun weg te laten vinden sluit aan bij die van mij. Verduurzamen doe je immers samen. Liefst met een team waarin verschillende specialismes - bijvoorbeeld technisch, commercieel en juridisch - elkaar aanvullen. Stel je maakt nieuwe borden van gerecycled plastic. Dat kan technisch prima te realiseren zijn, maar als ze vervolgens een vreemde geur afgeven, is je product onverkoopbaar. Het is essentieel om zo’n proces in een werkgroep van te voren af te stemmen en door te denken. Als iedereen het project omarmt, creëer je draagvlak en vergroot je de kans op succes,” stelt Barend.

Partner voor langdurige samenwerking

Vanwege alle toekomstige duurzaamheidsdoelstellingen verwachten Rob en Stefan dat bedrijven In2Waste steeds vaker gaan vinden. Stefan: “Wij begrijpen waar ze behoefte aan hebben en kunnen de juiste begeleiding bieden. Dit onderscheidt ons van andere metaalrecyclingbedrijven.” Rob vult aan: “De nieuwe functie van Barend is hét startpunt voor nieuwe projecten en samenwerkingen waar we erg naar uitkijken. We zijn heel blij met deze positieve match. Het is waardevol dat Céline ons bedrijf heeft leren kennen en weet wat ons DNA is. Dit schept mogelijkheden voor een langdurige samenwerking en dat is wel zo efficiënt. Wil je je duurzaamheidsbeleid succesvol uitrollen, dan zijn het de mensen die het verschil maken.”