wet dba en de yer zzp-scan

Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. Hiermee is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen. YER is gespecialiseerd in de Wet DBA en vertelt u graag meer over de gevolgen voor opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Wat houdt de Wet DBA in?

De VAR was bedoeld om opdrachtgevers de zekerheid te geven dat een professional zonder fiscale risico's als zzp'er kon worden ingehuurd. Met de Wet DBA dient de opdrachtgever te werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Bij de beoordeling van een overeenkomst toetst de Belastingdienst of de professional daadwerkelijk als zzp'er kan werken, of als werknemer moet worden aangemerkt (verkapt dienstverband). Een goedgekeurde modelovereenkomst werkt alleen als kan worden aangetoond dat de overeenkomst in de praktijk wordt nageleefd. Een opdrachtgever en opdrachtnemer hebben dus groot belang bij de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Hoe gaat YER met de wetswijziging DBA om?

Vanzelfsprekend gaat YER met goedgekeurde modelovereenkomsten werken, zodat wij onze professionals als zzp'ers bij onze klanten kunnen blijven inzetten. YER maakt daarbij met de Belastingdienst afspraken over de naleving van de modelovereenkomsten in de praktijk.

YER blijft ook onder de Wet DBA hoogwaardige professionals voor haar klanten vinden en kan deze zonder fiscale risico’s blijven plaatsen. YER biedt bij elke nieuwe aanvraag van haar klanten de meest geschikte oplossing aan, zoals een overeenkomst van opdracht of een detacheringsovereenkomst.

YER analyseert bovendien de zzp-populatie bij haar klanten om de (on)mogelijkheden onder de Wet DBA vast te stellen. YER is hiermee niet alleen uw wervingspartner maar ook uw partner bij het vormgeven van de flexibele schil.

Als zzp’er/opdrachtnemer heeft u uiteraard ook vragen over bepaalde aspecten aangaande de Wet DBA. Is er wel of niet sprake van een dienstverband? Dient er loonheffing te worden ingehouden? YER helpt hierbij.

Wilt u zekerheid over de Wet DBA?

YER neemt de zorgen over de Wet DBA bij opdrachtgever en opdrachtnemer uit handen, ook indien u geen bestaande klant bent. Wij bieden een zzp-scan aan waarmee wordt beoordeeld of de huidige overeenkomst daar waar nodig moet worden herzien en of er in de praktijk daadwerkelijk conform de overeenkomst wordt gehandeld.


Specialisten per focusgebied

Public  Banking
maarten-halkes Maarten Halkes Nienke Hazekamp Nienke Hazekamp
Supply Chain Algemeen
marco-geijselsMarco Geijsels Menno_van_der_LelyMenno van der Lely

Meer informatie?

Neem contact op met Nandi Wolff
tel: +31 20 71 15 130 
E-mail: zzpscan@yer.nl