Elektromonteur 5-ploegen

Doorsturen
 
 • Aanbod € 30.000 - € 35.000
 • Vakgebied Engineering
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-08354500
 • Locatie Oss
 • Type overeenkomst Detachering via YER
 • Branche High Tech

Over deze vacature

Mooie uitdaging als Elektromonteur in 5-ploegendienst!

Functie

Het op elektrisch en analytisch gebied volgen en ondersteunen van het productieproces en het optimaal laten functioneren van alle elektronische installaties van de Ball Packaging vestiging in Oss. Hierbij zijn Health & Safety, Kwaliteit, Kwantiteit, Continue verbetering en Cost optimalisatie van belang.

Primaire taken:

 • Het zorgdragen voor continu verbetering waar mogelijk
 • Het onderhouden en oplossen van storingen op elektrotechnisch gebied van licht-, kracht- en zwakstroominstallaties
 • Het onderhouden en oplossen van storingen op elektrotechnisch gebied van: alle aan productie gerelateerde besturingsinstallaties, maar ook van randapparatuur
 • Het onderhouden en oplossen van storingen op elektrotechnisch gebied van meetsystemen
 • Het uitvoeren van wijzigingen, revisies, uitbreidingen en nieuwbouwwerkzaamheden op elektronisch gebied aan bovengenoemde installaties
 • Het verrichten van reparaties en revisies aan elektromotoren en elektronica units
 • Het zorg dragen voor een gedegen storingsrapportage
 • Het laden, wijzigen en uitbreiden van de programma’s van besturingssystemen
 • Het geven van instructies aan productiemedewerkers over bediening en werking van de transport- en machinebesturingen
 • Het mede beheren van het (relevante) reserve-onderdelen bestand
 • Het analyseren van problemen zowel op elektrisch, mechanisch als op productietechnisch gebied
 • Het analyseren en signaleren van terugkerende storingen en de mogelijke structurele oplossing hiervoor aandragen
 • Het treffen van noodvoorzieningen in geval van calamiteiten zonder dat productiestagnatie optreedt, zodanig dat hierna een structurele elektrische of mechanische reparatie plaats kan vinden
 • Het analyseren van kwaliteitsaspecten geïnitieerd door kwaliteitsapparatuur bijv. Pressco en het opstarten van de juiste acties al naar gelang de aard van het probleem
 • Het samenwerken met derden teneinde projecten, onderhoud en calamiteiten binnen gestelde tijd te realiseren c.q. op te lossen
 • Het op basis van “infinity” en andere tools maken van analyses/statistieken om zo (preventieve) verbeteracties uit te voeren
 • Het in opdracht van de Teamleider ETA uitvoeren van deelprojecten op elektrotechnisch gebied
 • Is op de hoogte van alle foodsafety regels en procedures (relevant voor uitoefening van de functie) en past deze tijdig en correct toe

Samengesteldheid/bevoegdheden:

 • Het verrichten van alle elektrotechnische handelingen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van alle taken die bij de functie horen binnen de gestelde normen (w.o. van Nen EN 50110 en Nen 3140)
 • De elektromonteur overlegt bij grote of kostbare reparaties met de Teamleider ETA
 • Ontvangt opdrachten van de Teamleider ETA en in de ploegendiensten van de Ploegleider

Is verantwoordelijk voor:

 • Het nemen van passende of noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor zichzelf en derden en het naleven van veiligheidsmaatregelen en het gebruik van persoonlijke beschermings-middelen
 • Het werken volgens de Nen3140
 • Het toepassen van alle relevante normen op elektrotechnisch gebied zoals Nen1010 en Nen60204 en explosieveiligheid
 • Een juiste en doelmatige uitvoering van reparaties en het opheffen van storingen
 • Het stellen van de juiste prioriteiten bij gelijktijdige problemen in de ploegendienst
 • Het bijhouden en bijwerken van listingen en tekeningen
 • Het kostenbewust omgaan bij in te zetten materialen en apparatuur en het signaleren en opheffen van energieverspillende situaties
 • Het naleven van de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu

Communicatie:

 • Heeft regelmatig contact met de Teamleider ETA, Ploegleiders over prioriteitstelling technische problemen
 • Heeft contact met Productiemonteurs en Monteurs van derden m.b.t. instructies of technische problemen
 • Heeft contact met leveranciers bij calamiteiten
 • Heeft een flexibele houding t.o.v. de bezettingsplanning in de breedste zin des woords
 • Zorgt voor een optimale samenwerking tussen de diverse teams

Leidinggeven:

 • Begeleidt derden bij onderhoud en in bedrijfstellen van elektrotechnische installaties
 • Geeft instructies aan Operators
 • Is op de hoogte van de “database” van Ball Packaging te Oss

Bedrijf

Ardagh Group is een toonaangevend bedrijf in harde consumentenverpakkingen en beschikt over meer dan 110 locaties in metaal, glas en technologie in 22 landen. Er zijn circa 23.000 mensen in dienst bij Ardagh. Elk huishouden, over de hele wereld, heeft gemiddeld 6 producten in huis die verpakt zijn in verpakkingen van Ardagh.

Aanbod

Salarisindictaie: € 30.000 - € 35.000

Profiel

 • MTS-Elektro (plus/min) werk- en denkniveau niveau of gelijkwaardig
 • Kent de vestigingsorganisatie
 • Kent de wetten en voorschriften m.b.t. elektrotechnische installaties
 • Kent het productieproces en de werking van de hiervoor benodigde machines
 • Kent de machines en apparaten, nodig voor het uitvoeren van de te verrichten werkzaamheden in de elektrotechnische afdeling
 • Kennis van PC-systemen
 • In geval van nieuwe technologieën binnen het bedrijf dient de Elektromonteur zich de kennis eigen te maken om daardoor storingen snel op te kunnen lossen
 • Kent de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
 • Heeft kennis van de DPG-regels
Doorsturen