Mechanical Key Technician - Bosch

Doorsturen
 
 • Aanbod Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
 • Vakgebied Manufacturing
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10029787
 • Locatie TIlburg
 • Type overeenkomst Detachering via YER
 • Branche Automotive, Engineering, High Tech

Over deze vacature

De Mechanical Key Technician vormt de schakel tussen de Engineers en de werkvloer.

Functie

Storingen (3e lijns)

 • Lokaliseren en oplossen van de (complexe) storingen.
 • Opzoeken van de betreffende tekeningen en schema's en deze kunnen lezen en toepassen.
 • Oplossen van de problemen door het repareren of regelen en vervangen van onderdelen.
 • Onderdelen pasmaken of herstellen door middel van verspanende bewerkingen of lassen en zo nodig samenstellen van hulpgereedschappen.
 • Storing analyseren en nemen van preventieve maatregelen.
 • Telefonisch adviseren/ondersteunen van (Storings)monteurs. Onderhoud (preventief en correctief)
 • Naar aanleiding van stamkaart uitvoeren van preventief onderhoud.
 • Verrichten van metingen ter bepaling van de conditie van onderdelen en machines.
 • Aanmaken, repareren en vervangen van onderdelen en constructies.
 • Tijdens groot onderhoud (4/jaar) vervult de Key Technician de rol van Projectleider.
 • Bepalen welke Monteurs extern worden ingehuurd en fungeren als schakel tussen de diverse externe firma’s.
 • Verdelen van de werkzaamheden en aansturen van de (externe) Monteurs.
 • Adviseren tbv optimalisatie van de stamkaarten
 • Adviseren aanvullen van Monteurs documentatie set in overleg met engineer.
 • Verbeter voorstellen geven voor storingsgevoelige items
 • Adviseren voor werkzaamheden tijdens groot onderhoud
 • Regelmatig uitvoeren van machine inspecties. Nieuwbouw en modificaties
 • Adviseren van de Engineers bij modificaties of aankoop van nieuwe machines (projectmatig).
 • Assisteren van de Engineers bij de afname en installatie van nieuwe machines. Opleiden
 • Mede opstellen van opleidingsprogramma’s voor monteursgroepen.
 • Opleiden c.q. wegwijs maken van nieuwe Monteurs op de diverse productielijnen.
 • Opleiden van buitenlandse collega’s.

KENMERKEN

Communicatie met

 • Coördinator Onderhoud over de dagelijkse gang van zaken, voortgang en problemen.
 • Collega’s over de te volgen werkwijze.
 • Ploegleider en Operator om aard en oorzaak van storingen te achterhalen (Engels/Duits).
 • Externe Monteurs over uit te voeren werkzaamheden in geval van storingen of onderhoud (Engels/Duits).
 • Engineers over modificaties en aanschaf nieuwe machines.
 • Buitenfirma’s bij de afname of installatie van nieuwe machines (Engels, Duits).

Bevoegdheden

 • Bestellen van onderdelen in het magazijn.
 • Adviseren van Engineers.
 • Adviseren bij de keuze voor een nieuwe machine of modificaties aan machines.
 • Aansturen van in- en externe Monteurs.
 • Vrijgeven van de machines aan Productie na storing of onderhoud. Verantwoordelijkheid
 • Correct en tijdig (laten) opheffen van storingen.
 • Correct en tijdig (laten) uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
 • Tijdig signaleren van onvolkomenheden of gebreken.
 • Aandragen van de juiste modificaties.
 • Juistheid van gegeven adviezen.
 • Optimaal functionerende machinelijnen.

Gewerkt wordt met

 • (Elektrische) handgereedschappen zoals ring- en steeksleutels, tangen, slijptol, boormachine e.d.
 • Verspaningsmachines zoals draai- en freesbank.
 • Las- en brandapparatuur.
 • Hef- en hijsmiddelen.
 • Meetmiddelen zoals schuitfmaat, micrometer e.d.
 • PC bij het verwerken van gegevens.

Bedrijf

Bosch Transmission Technology is marktleider op het gebied van ontwikkeling en massafabricage van duwbanden voor de continu variabele transmissie (CVT). Daarnaast ontwikkelt en levert Bosch GS-CT (Gasoline Systems Continuously Variable Transmission) kennis van transmissies en onderdelen voor transmissie. De Mechanical Key Technician is een mechanisch specialist op 1 of meerdere processen en wordt ingezet in advies- of onderhoudstrajecten waarbij specialistische kennis vereist is en wanneer de uit te voeren werkzaamheden de andere Technicians overstijgen.

Aanbod

 • Goede arbeidsvoorwaarden
 • Uitdagende opdrachten
 • Uitstekende begeleiding door jouw consultant en de backoffice van YER
 • Coöperatief, resultaat- en relatiegedreven
 • Vriendelijke atmosfeer en open cultuur
 • Community/netwerk met andere Technology professionals van verschillende multinationals

Profiel

 • Mbo+, technische richting afhankelijk van processen specialisatie op Hydrauliek, Pneumatiek, bedienen van diverse systemen in handfunctie, aandrijftechniek
 • VCA
 • Veiligheidstraining
 • Storing zoeken
 • Proceskennis van zij/haar keyprocessen

Kerncompetenties

 • Zelfstandigheid
 • Analytisch
 • Collegialiteit
 • Accuraat
 • Verantwoordelijkheid
 • Communiceren
Doorsturen