Regisseur Brabants Programma Landelijk Gebied

Doorsturen
 
 • Aanbod Aantrekkelijke arbeidsvoorrwaarden
 • Vakgebied Public
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10029649
 • Locatie 's-Hertogenbosch
 • Type overeenkomst Interim / ZZP, Detachering via YER
 • Branche Ruimtelijke ordening

Over deze vacature

Er ligt een grote opgave om te komen tot een vitaal landelijk gebied, met een gezonde natuur, een robuust bodem- en watersysteem, lage impact op het klimaat en met perspectief voor de landbouw. Dit vraagt om een integrale gebiedsgerichte aanpak. Daarvoor zal zowel de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) als de Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) doorontwikkeld moeten worden naar een integrale aanpak voor het gehele landelijk gebied van Brabant.

In het landelijke Coalitieakkoord 2021-2025 is afgesproken om onze unieke natuur te beschermen, het verlies van biodiversiteit te herstellen en perspectief aan de agrarische sector te bieden. Daarvoor is het Nationaal Programma Landelijk Gebied in het leven geroepen (NPLG) met een transitiefonds waarin tot 2035 ca. € 25 miljard beschikbaar komt. Het Rijk legt in het NPLG structurerende keuzes en richtinggevende (regionale) doelen vast zodat landelijke doelen worden gehaald. Het NPLG vormt de basis voor de uitwerking van de integrale gebiedsprogramma’s onder regie van de provincies. Vanuit het Rijk ligt het verzoek bij de provincies om te komen tot deze provinciale gebiedsprogramma’s.

Op 1 juli 2023 dienen de provinciale gebiedsprogramma’s gereed te zijn.

Als regisseur Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) ben je verantwoordelijk voor het opstellen en laten vaststellen van het Brabants Programma Landelijk Gebied. Hierbij nadrukkelijk rekening houdend met de andere ruimteclaims in het landelijk gebied, zoals duurzame energieopwekking en woningbouw.

Het belang van een kwalitatief goed Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) is groot. Op basis van het BPLG zal namelijk een beroep worden gedaan op het (landelijke) Transitiefonds Landelijk Gebied. Het BPLG is bepalend voor de bijdrage uit het fonds die in Noord-Brabant kan worden ingezet. Naast deze belangrijke taak ben je als regisseur BPLG verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de uitvoeringsstrategie van het BPLG. Samen met alle betrokken gebiedspartners kom je tot een gezamenlijke koers, ruimtelijke keuzes, doelen en maatregelen, zodat via een gedragen aanpak de transitie van het Brabants landelijk gebied waar wordt gemaakt.

Functie

Als Regisseur BPLG ben je verantwoordelijk voor o.a.:

 • In nauw overleg met de Brabantse gebiedspartners opstellen en laten vaststellen van het Brabants Programma Landelijk Gebied.
 • Opstellen en laten vaststellen van een voorstel voor het vervolgproces en de uitvoeringsstrategie van het Brabants Programma Landelijk Gebied.
 • Zorgen voor de implementatie van de uitvoeringstrategie.
 • Zorgen voor de regie op het interne en externe proces en de besluitvorming bij zowel de provincie als het Rijk.

Tevens is het kernteam in nauw overleg met het Rijk, andere provincies en de betrokken gebiedspartners, zoals o.a. waterschappen, terrein beherende organisaties, landgoedeigenaren, gemeenten, ZLTO en agrariërs. Voor deze stevige en risicovolle interbestuurlijke opgave is een goede horizontale samenwerking met onze gebiedspartners cruciaal en is stevige regie op de verticale Rijkssturing en de verantwoording van het doelbereik nodig. Het BPLG is dé schakel in de interbestuurlijke samenwerking tussen Rijk en regio.


Met wie werk je samen?

In deze rol heb je veel bewegingsruimte met een ruime beslissingsbevoegdheid. Je krijgt het mandaat om grotendeels zelfstandig te opereren met het bestuur (PS/GS) en de ambtelijke organisatie (directie, programmamanagers). Daarnaast werk je samen met andere overheden (gemeenten, waterschappen, etc.), het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Je opereert zelfstandig in een complex ambtelijk en bestuurlijk krachtenveld (GS en PS, en bestuurlijke partners in Brabant en van het Rijk), maar wel steeds in overleg met de coördinerend programmamanagers en onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers vanuit de beleidsprogramma’s Natuur, Water & Bodem, Stikstof, Landbouw & Voedsel, Wonen, Werken & Leefomgeving en Milieu & Energie.

Om jou heen heb je een kernteam dat nauw samenwerkt met de collega’s van de beleids- en realisatieprogramma’s.

Bedrijf

YER Public biedt jou de kans om je kennis en ervaring te laten zien bij publieke organisaties door heel Nederland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers.

Aanbod

Je werkt samen met een team enthousiaste collega’s binnen het ruimtelijk domein en mag daarbij rekenen op een goede balans tussen werk en privé. We belonen jouw inzet en prestaties bovendien met een aansprekend salaris en aantrekkelijke extra’s. Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:

 • Concurrerend vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring;
 • 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag;
 • Reiskostenvergoeding of leaseauto;
 • Goede pensioenregeling;
 • Extra-urenregeling: uitbetaling in salaris of tijd voor tijd;
 • Doorlopend uitdagende opdrachten in het ruimtelijk domein;
 • Intensieve en persoonlijke begeleiding;
 • Desgewenst deelname aan een persoonlijk coachingstraject;
 • Inspirerende masterclasses.


Profiel

Voor het Brabants Programma Landelijk Gebied zijn wij op zoek naar een vernieuwer die in staat is regie te voeren op een dwarsdoorsnijdend en integraal thema. 

Hier letten wij op:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau; een aanvullende opleiding project- en programmamanagement en vakinhoudelijke kennis.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met programmatisch werken en daarin ben je aantoonbaar succesvol.
 • Je hebt uitstekend inzicht in politieke/bestuurlijke/ambtelijke/maatschappelijke verhoudingen.
 • Je hebt meerjarige ervaring met project- en programmamanagement en het aansturen van een complex programma of programma’s.
 • Je hebt kennis van en ervaring met meerdere diverse beleidsvelden en/of meerdere vakgebieden; maar ten minste aantoonbare kennis en ervaring op het vlak van natuur, landschap, water, klimaat, ruimte en landbouw.
 • Je hebt de beschikking over een goed en relevant netwerk; je bent een echte teamplayer, in staat om intensieve samenwerking en goede contacten te onderhouden.
 • Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid richting de medewerkers in jouw (kern)team om de afgesproken resultaten te behalen en je zorgt dat de benodigde middelen voor handen zijn.
 • Je hebt strategisch inzicht, empathisch vermogen en een gezonde dosis zelfreflectie.
 • Je hebt oog voor het mogelijke spanningsveld tussen enerzijds sturen op relaties en bewegelijkheid en anderzijds sturen op resultaat en planning.


Doorsturen