QC Engineer

Doorsturen
 
 • Aanbod Goede arbeidsvoorwaarden
 • Vakgebied Quality & Safety
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10028849
 • Locatie Roermond
 • Type overeenkomst Detavast
 • Branche Engineering

Over deze vacature

De QC Engineer Roermond is verantwoordelijk voor het controleren, analyseren en oplossen van geconstateerde kwaliteitsafwijkingen passend binnen contractuele afspraken. Je maakt en controleert testrapporten ten behoeve van de as built en bepaalt de meet- en testprocedure benodigd om de kwaliteit te controleren. Je fungeert als escalatie voor de QC Inspector. Je hebt een adviserende rol ten aanzien van kwaliteitsverbeteringen. Je neemt deel aan overleggen ter voorbereiding en evaluatie van projecten en hebt veel contact met afdeling QA/ QC, Coating Inspecteurs, Operations, Coating, Project Management

Functie

Je beoordeelt contractuele afspraken op vereisten ten aanzien van metingen. Je bepaalt de meet- en testprocedures rekening houdend met een optimaal gebruik van meettechnieken en communiceert dit aan QA Engineer. Je instrueert QC Inspecteurs bij complexe metingen en ziet toe op de juiste toepassing en uitvoering van meet- en testprocedures. Jij bent het aanspreekpunt voor de klant, subcontractor, QC Inspector en productie bij issues en onduidelijkheden betreffende kwaliteitsprocedures of gedurende metingen en testen. Jij stelt de sjabloon maatcontrolerapporten op voor de QC Inspecteurs op basis van project procedures, tekeningen en contract eisen. Controleert opgestelde testrapporten inhoudelijk (NDT rapporten, meetrapporten, coating rapporten reparatie rapporten) ten behoeve van de as built documentatie. Je zorgt dat NDT rapportages door een externe partij in ERP (AX) worden opgesteld en bent als vraagbaak ten aanzien van de werking. 

Jij analyseert afwijkingen en draagt structurele oplossingen aan ter voorkoming van afwijkingen aan Productie en QA. Je beheert gerapporteerde afwijkingen en beoordeelt op metingen, maatvoering en schades. Analyseert afwijkingsrapporten en bespreekt geconstateerde problemen met interne stakeholders. Zet acties uit voor het oplossen van deze afwijkingen binnen gestelde contractuele afspraken. Je stelt een NCR op indien de oplossing niet binnen de contractuele afspraken uitgevoerd kan worden. Wekelijks overleg je met de andere afdelingen en met klanten en levert bewijsmateriaal, informatie en status aan. Je adviseert over mogelijke oplossingen en alternatieven aan de Project Manager.

Je informeert vertegenwoordigers van klanten ten aanzien van kwaliteitsaspecten en afnames; verzorgt de review met de klant en draagt zorg voor het oplossen van eventuele daaruit voortvloeiende complexere actiepunten ten behoeve van de vrijgave van deelrapportages. Je rpporteert en escaleert aan Manager QC bij issues met de klant. Ook begeleidt en ondersteunt je de QC Inspectors met rapportages, afnames en afwijkingen

Bedrijf

De afdeling Quality is verantwoordelijk voor het borgen van diensten en processen, verbeteren en controleren van de kwaliteit voor onz locatie Roermond en Maasvlakte 2 (MV2). De afdeling heeft een adviserende rol gedurende een tender fase ten aanzien van gestelde kwaliteitseisen en stuurt op mogelijke alternatieven passend binnen de gestelde eisen zodat kan worden voldaan aan de kwaliteitseisen passend binnen het beleid en strategie van de onderneming. De afdeling draagt tevens zorg voor de implementatie en borging van processen, systemen, procedures en instructies zodat kan worden voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen van een project. Op de locatie Roermond worden deelproducten en eindproducten van staal geproduceerd en op de locatie MV2 wordt de complete monopile samengesteld en gecoat voor de oplevering aan de klant. De coating wordt uitgevoerd door een in-house leverancier. Er vinden tevens inspecties plaats bij leveranciers wereldwijd. De controle vindt plaats door het uitvoeren van diverse metingen zoals flens metingen, locatie van attachment, lengtes, diameter, omtrekken met behulp van onder andere een easy laser, total station en fotogrammetrie.

  

Aanbod

Goede arbeidsvoorwaarden.

Profiel

 • Je hebt kennis van fotometingen te lezen in software, zoals V-star of polyworks
 • Kennis van AutoCad of solidworks
 • Je hebt minimaal een mbo4 opleiding in een technische richting 
 • Beheersing van Engels en Nederlands, Duits is een pre.


Doorsturen