Werkgroepvoorzitter Opwek en Afwegingsmethode

Doorsturen
 
 • Aanbod Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
 • Vakgebied Public
 • Dienstverband Fulltime, Parttime
 • Vacaturenummer VAC-10028462
 • Locatie Venlo
 • Type overeenkomst Interim / ZZP, Detachering via YER
 • Branche Ruimtelijke ordening

Over deze vacature

Werkgroep voorzitter Duurzame Opwek en Afwegingsmethode

Taken:

 • het in overleg met de programmamanager en technisch projectleider coördineren van de onderdelen Grootschalige Duurzame Opwek (1*) en Afwegingsmethode (2*).
 • het opstellen van regionaal beleid ten aanzien van Grootschalige Duurzame Opwek (1*) en Afwegingsmethode (2*), waaronder op korte termijn een beleidskader voor Wind-op-Land
 • het in samenwerking met gemeenten en derden begeleiden van regionaal projecten ten aanzien van Grootschalige Duurzame Opwek, zoals o.a. diverse OER-trajecten
 • vanuit de projectgroep RES NML het eerste aanspreekpunt zijn de onderdelen Duurzame Opwek en de Afwegingsmethode
 • aanspreekpunt voor contacten met stakeholders de onderdelen Duurzame Opwek en de Afwegingsmethode
 • verantwoordelijk voor het opstellen van (beleidsmatige) eindproducten de onderdelen Duurzame Opwek en de Afwegingsmethode t.b.v. de stuurgroep RES NML en het AO & BO RES NML
 • Neemt deel aan de projectgroep RES NML.
 • Zorgt voor de verbinding tussen de betreffende werkgroep en de projectgroep.
 • Weet verbindingen te leggen tussen de onderdelen Duurzame Opwek en de Afwegingsmethode, thema Energiesysteem en de andere thema’s (w.o. warmte en energiebesparing) binnen de RES NML.
 • Heeft ideeën en beelden van het Energiesysteem van de Toekomst en wil daar ook graag mee aan de gang.

Functie

Toelichting (*)

(1)   Tot Grootschalige Duurzame Opwek wordt gerekend alle projecten boven de 15 KWp, zoals Wind-op-Land, Zon-op-Land, Zon-op-Restgronden (w.o. de OER-trajecten), Zon-op-Water en Zon-op-Dak (w.o. Zon op Maatschappelijk Vastgoed, Zon-op-bedrijven en Zon-op-Bedrijventerreinen).

(2)   Tot de Afwegingsmethode wordt gerekend het actualiseren en bijstellen van de methodiek, het actualiseren en bijstellen van de projectenlijst (in samenwerking met de netbeheerder en gemeenten), het voeren van clustergesprekken en het opleveren van de projectenlijst aan het P-MIEK van de provincie Limburg

Verantwoordelijkheden werkgroep voorzitter Duurzame Opwek en Afwegingsmethode

De werkgroep voorzitter is verantwoordelijk voor:

 • het doorzetten van de thematische koers voor de onderdelen Duurzame Opwek en de Afwegingsmethode binnen de RES NML;
 • een actieve bijdrage leveren aan solide strategische plannen;
 • het organiseren van tijdige en heldere communicatie rondom belangrijke ontwikkelingen t.a.v. de onderdelen Duurzame Opwek en de Afwegingsmethode;
 • het organiseren van de samenwerking binnen de thematische werkgroep met aandacht voor regionale en landelijke tendensen op tactisch niveau;
 • het fungeren als aanspreekpunt voor de onderdelen Duurzame Opwek en de Afwegingsmethode binnen de RES-regio NML voor het programmateam/projectteam, de stuurgroep, het brede bestuurlijke overleg en de klankbordgroep;
 • het geven van advies aan gemeentes over de te volgen trajecten en adviseren in de praktische uitwerking ervan;
 • werken aan de positionering van de RES NML als samenwerkingsplatform op het gebied van de energie transitie;
 • verantwoordelijk voor de uitvoering van het werkplan 2022-2023 RES NML aangaande de onderdelen Duurzame Opwek en afwegingsmethode

Bedrijf

YER Public biedt jou de kans om je kennis en ervaring te laten zien bij publieke organisaties door heel Nederland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers.

Aanbod

Je werkt samen met een team enthousiaste collega’s binnen het ruimtelijk domein en mag daarbij rekenen op een goede balans tussen werk en privé. We belonen jouw inzet en prestaties bovendien met een aansprekend salaris en aantrekkelijke extra’s. Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:

 • Concurrerend vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring;
 • 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag;
 • Reiskostenvergoeding of leaseauto;
 • Goede pensioenregeling;
 • Extra-urenregeling: uitbetaling in salaris of tijd voor tijd;
 • Doorlopend uitdagende opdrachten in het ruimtelijk domein;
 • Intensieve en persoonlijke begeleiding;
 • Desgewenst deelname aan een persoonlijk coachingstraject;
 • Inspirerende masterclasses.


Profiel

Kennis en Ervaring:

Voor het onderdeel Zon-op-Dak is kennis van en ervaring met de volgende zaken een pré:

 • Kennis van en ervaring met het werken aan knelpunten die het behalen van de doelen moeilijk maken: energie-infrastructuur, dakconstructie, verzekerbaarheid, eigendomsverhoudingen en financiering;
 • Expertise en, indien mogelijk, financieringsmogelijkheden organiseren voor bedrijven, gemeenten, energiecoöperaties en woningcorporaties (energie expertise centrum);

Voor het onderdeel Grootschalige Opwek (Wind-op-Land Zon-op-Land, Zon-op-Restgronden en Zon-op-Dak) is kennis van en ervaring met de volgende zaken een pre:

 • het afstemmen met gemeenten, provincie en eventuele derden over grootschalige opwek (Wind-op-land, Zon-op-Land, Zon-op-Restgronden en Zon-op-Water) in relatie tot veranderende kaders en wetgeving en deze in verbinding brengen met het realiseren van de RES1.0 doelstellingen en ambitieprojecten van de RES NML
 • het afstemmen met de regio’s Noord Limburg en Midden Limburg over de lange termijn ruimtelijke afwegingen in relatie tot de energietransitie
 • het invulling geven van het proces, participatie en de inhoud van een eventuele aangescherpte herijking RES 2.0. Dit houdt o.a. in het leiden van een gestructureerde aanpak voor beleidsvorming, aandragen van relevante informatie en faciliteren van besluitvorming bij de achterbannen.

Voor het onderdeel Afwegingsmethode is kennis en ervaring met de volgende zaken een pre

 • het afstemmen met gemeenten, provincie en eventuele derden over het faseren en prioriteren van projecten in een tijdslijn, rekening houdend met gemeentelijk en provinciaal duurzaamheidsbeleid
 • het afstemmen met de netbeheerder over de (on)mogelijkheden van netcongestie in relatie tot grootschalige duurzame opwek
 • het afstemmen met gemeenten, provincie en eventuele derden over het faseren en prioriteren van projecten in een tijdslijn, rekening houdend met gemeentelijk en provinciaal beleid vanuit andere sectoren (woningbouw, mobiliteit, economie, etc,)

Competenties

 • Managementvaardigheden
 • Beleidsmatige en advies vaardigheden
 • IS een verbinder en stakeholdermanager
 • Kennis en ervaring op het gebied van communicatie
 • Gestructureerd en sterk in plannen en organiseren
 • Tactisch en strategisch ingesteld
 •   Omgevingssensitief
 • Resultaat- en kwaliteitsgericht
 • Proactief
 • Flexibele instelling
 • Doener

Opleiding

 • minimaal een HBO opleiding

Eisen

 • aantoonbare ervaring met het vakgebied Duurzame Opwek
 • goed ontwikkelde coachende vaardigheden
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • een initiatiefrijke persoonlijkheid die makkelijk contact maakt met alle verschillende partners en stakeholders
 • heeft aantoonbare affiniteit met de regio Noord- en Midden Limburg.
 • heeft een netwerk binnen de duurzame energietransitie
Doorsturen