Supply Chain Engineer

Doorsturen
 
 • Aanbod Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
 • Vakgebied Supply Chain
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10027612
 • Locatie Schiphol
 • Type overeenkomst Detachering via YER
 • Branche Luchtvaart, Logistics & Transportation

Over deze vacature

Availability Management is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van componenten (ruilartikelen) in de "pool" volgens afspraak met de klant. Zij regisseert deze beschikbaarheid door het bepalen van de optimale voorraadhoogte van componenten (ruilartikelen) voor een benodigde locatie, voert regie over componenten in zowel reguliere als Aircraft on Ground (AOG) situaties, coördineert inleen en uitleen van componenten en regelt reparaties en leveringen aan klanten. Availability Management is verantwoordelijk voor kosten op het Maintenance & Pool product en verantwoordelijk voor omzet, daar waar het uitleen of exchange van componenten betreft.

De Supply Chain Engineer is een analytische functie ten behoeve van het optimaliseren van de ruilartikel-kringloop. Hij/zij doet dit op een wijze dat enerzijds wordt voldaan aan het gestelde Service Level en anderzijds een zo economische mogelijke afstemming wordt verkregen tussen kosten verbonden aan het in voorraad nemen en houden van componenten, inclusief logistieke en maintenance kosten en kosten voortvloeiend uit tekorten (Total Cost of Ownership, TCO). Supply Chain Engineer neemt de Supply Chain Specialist waar indien nodig.

Functie

Geeft ondersteuning aan de Supply Chain Specialist bij het inrichten van de ruilartikelkringloop van alle componenten behorende bij een bepaald vliegtuigtype, zodanig dat gepland en ongepland vliegtuigonderhoud aan de vloot van de eigen organisatie als die van de klanten uitgevoerd kan worden.

Draagt zorg voor de bepaling en het in stand houden van een optimale voorraadhoogte van

componenten t.b.v. het onderhoud aan vliegtuigen van klanten (en derden). Maakt daarbij een optimale keuze tussen doorlooptijd, kosten en voorraad voor de hem toegewezen componenten (optimalisatie TCO).

Verantwoordelijkheidsgebieden

Evaluatie en bijstelling ruilartikelkringloop supply chain voor een groep componenten tegen zo laag mogelijke TCO, zodanig dat gepland en ongepland vliegtuigonderhoud aan eigen vloot en klanten uitgevoerd kan worden:

 • Verantwoordelijk voor de juiste voorraadhoogtes.
 • Binnen de kaders van de door Supply Chain Specialist ingerichte supply chain plannen van de benodigde aantallen spare componenten, rekening houdend met de eisen zoals deze vanuit de operatie worden gesteld.
 • Monitoren performance van de componenten tav bijvoorbeeld aantal DDs, inleens,
 • kannibalisaties om te bepalen of er acties genomen moeten worden in de supply chain. Indien nodig deze zelf of met de betrokkene supply chain partners initiëren.
 • OVG analyse op codenummerniveau voor komend jaar. Aanpassingen in de supply chain doorvoeren indien nodig (afspraken maken met leveranciers, verhogen voorraad etc.).
 • Specificeren (bv welke componenten wel en niet surplus (gebruikt materiaal) mogen worden aangekocht) minimale aankoopstandaard (SBs, overhaul etc)) en bestellen van de aan te schaffen componenten.
 • Beheren van de aanwezige omloopvoorraad met als doel om voorraad wijzigingen door afkeur, vermissing, modificatie, etc. tijdig op te vangen. Verwerkt hiertoe gegevens uit diverse plaatsen in de organisatie.
 • Maken van opdrachten tot inkoop (purchase requisitions) en monitoren dan Inkoop tijdig de PRs omzet in aankooporders.
 •   Verwerken van de door klanten opgegeven voorraadhoogtes op specifieke locaties zoals VOC, Buitenstations, Home base stock etc.
 • Overtollige voorraden vaststellen en deze laten afvoeren naar het surplus magazijn.
 • Zorgen dat dagelijks de plan-queus worden afgehandeld.
 • Uitleens, exchanges en verkopen goedkeuren (ook met MRO's van de hangaars).

Reliability analyses en modificaties per codenummer

 •   De technische performance van zijn componenten in de gaten houden en engineering adviezen laten geven over de te volgen poolstandaard (modificatiestatus; home sick units identificeren en verwijderen etc).
 • Verbetervoorstellen onderzoeken en initiëren om synergievoordelen te bereiken in de pool.
 • De uitvoering van modificaties voorbereiden op componenten. Afspraken maken met leveranciers over het modificatie programma.

Masterdata en voorraaddata

 • Laten uitvoeren van voorraadcontroles en beoordelen / verwerken van de resultaten hiervan.
 • Beheren en genereren masterdata van componenten (waaronder bewaken en verbeteren data integriteit CROCOS en SAP).
 • Data van klanten / vliegtuigtype op- of afvoeren in CROCOS en SAP.
 • SAP I-docs afhandelen.
 • Verrichten van Trouble Shoot Werkzaamheden in CROCOS.
 • Verwerken op aangeven van de Supply Chain Specialist modificaties (MO) en engineering opdrachten (CEO) voor zover dit betrekking heeft op wijzigingen in voorraad en/of Basic Data gegevens in CROCOS en SAP.
 • Wijzigen op basis van door de afdeling Engineering verstrekte informatie de onder zijn
 • verantwoording vallende gegevens.

Projecten

 • Projectleider voor (multidisciplinaire) projecten met een doorlooptijd van maximaal 3 maanden (zoals reliability verbeteringsprojecten in samenwerking met engineering en inkoop).
 • Ondersteunen van de Supply Chain Specialist door het leiden van deelprojecten.

Bedrijf

Voor een toonaangevende speler in de wereldwijde vliegtuigonderhoud industrie, is de afdeling Engineering en Maintenance die verantwoordelijk is voor het onderhoud van vliegtuigen, motoren en componenten van ongeveer 150 klanten wereldwijd, op zoek naar een Supply Chain Engineer. De organisatie van is ingericht op de productgroepen Components, Engines en Airframe.

Aanbod

 • Salaris tussen de €3.700 en €4.200, gebaseerd op opleiding en ervaring.
 • Volledige reiskostenvergoeding
 • 25 vakantiedagen
 • 8,33% vakantiegeld uitgekeerd in de maand mei
 • Pensioensregeling via Stipp
 • De startdatum is is z.s.m. 

Profiel

 • HBO, Supply Chain / Logistiek
 • 2-5 jaar werkervaring
 • Kennis en affiniteit van proces optimalisaties
 • Affiniteit met techniek
 • Communicatief sterk
 • Kennis van (master) data beheer
Doorsturen